Bridge

Compilo Bridge er et ledelsesstøtteverktøy, blant annet for å holde oversikt over prosesser og oppgaver som eksisterer i en organisasjon.

Har du allerede tilgang til Bridge, må du taste inn din organisasjon sin URL for å logge inn.

Production - appsettings.Production.json - v 15 - MigrateDatabase: False - DotNetCoreVersion: 6.0.31 - DotNetRuntimeVersion: .NET 6.0.31