Oppgaveoversikt: HSU 2018

Oppgaver

Saksnr Sakstekst Vedtakets hovedpunkter Ref. Link Frist Status politisk Status administrativt Kommunedirektørens kommentar Saksbehandlers kommentar (vises kun hvis saksbehandler har tillatt ekstern visning)
019 Bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig - prinsipper Rådmannens innstilling med endring vedtatt 18/01363 05.12.2018 Ferdig Ferdig
018 Søknad om salgsbevilling i perioden til og med 30.06.20, Rukkedalen Landhandleri Rådmannens innstilling vedtatt 18/01352 05.12.2018 Ferdig Ferdig
017 Avtale om videreføring av kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken Helseområde Rådmannens innstilling vedtatt 18/01354 05.12.2018 Ferdig Ferdig
016 Kommunepsykolog Rådmannes innstilling vedtatt med endring 18/01310 05.12.2018 Ferdig Ferdig
015 Organisering av NAV Hallingdal Rådmannens innstilling, alternativ 1 vedtatt 17/00542 05.12.2018 Ferdig Ferdig
014 Økonomiplan 2019-2022 med budsjett 2019: innstilling fra fagutvalgene Nye driftstiltak som tas inn: 1. Inventar ved nytt møblement institusjon Elverhøy 276 000 inkl mva. Inndekning/sparetiltak og Investeringstiltak: Oversikt i sak til hovedutvalg tas til orientering 18/00544 07.11.2018 Ferdig Ferdig
013 Søknad om skjenkebevilling til Dei sceneleuge i Kulturhuset 16.11.18 tom 20.11.18 Rådmannens innstilling vedtatt. 18/01207 10.10.2018 Ferdig Ferdig
012 Ombygging Helse- og servicesenteret Ombygging /renovering blir vurdert som ny investering, og legges inn i økonomiplan 2019-2022. Behov må defineres og kostnadsoverslag utarbeides 18/01086 10.10.2018 Ferdig Ferdig
011 Samlokalisering av allmennlegetjenesten og kommunal helse- og omsorgstjenester Alternativ 3 i rådmannens innstillingen vedtatt 15/01210 10.10.2018 Ferdig Ferdig
010 Tertialrapport 2. tertial 2018 Rådmannens innstilling vedtatt 18/00661 10.10.2018 Ferdig Ferdig
009 Hallingdal Krisesenter Rådmannens innstilling vedtatt 12/01123 04.07.2018 Ferdig Ferdig
008 Søknad om serveringsbevilling - Meteorittparken Gardnos Rådmannens innstilling vedtatt 18/00690 13.06.2018 Ferdig Ferdig
007 Tertialrapport 1. tertial 2018 Innstillingen med tillegg vedtatt. Rådmannen må redegjøre for avvik i budsjettet, og angi tiltak som sørger for å bringe det i balanse med budsjett 2018. Rådmannen utreder og legger frem i møte i FSK 07.06.18 18/00661 13.06.2018 Ferdig Ferdig
006 Søknad om skjenkebevilling på Sollys under Festspillene 01.06.18-02.06.18 Rådmannens innstilling vedtatt 18/00638 13.06.2018 Ferdig Ferdig
005 Økt ressursbehov inneninstitusjonstjenester Innstillingen er unntatt offentlighet 18/00498 09.05.2018 Ferdig Ferdig
004 Økt ressursbehov innen tjenesten til utviklingshemmede - nytt tiltak Innstillingen er unntatt offentlighet 18/00496 09.05.2018 Ferdig Ferdig
003 Søknad om skjenkeløyve på Hallingmarken 2018 Rådmannens innstilling vedtatt 18/00492 10.05.2018 Ferdig Ferdig
002 Søknad om utvidelse av skjenketid - Nesbyen Golf Rådmannens innstilling vedtatt 17/01416 20.03.2018 Ferdig Ferdig
001 Kommunalt tilsyn med salg av tobakksvarer Rådmannens innstilling vedtatt 17/01163 20.03.2018 Ferdig Ferdig