Oppgaveoversikt: KPLU 2019

Oppgaver

Saksnr Sakstekst Vedtakets hovedpunkter Ref. Frist Status politisk Status administrativt Rådmannens kommentar Saksbehandlers kommentar (vises kun hvis saksbehandler har tillatt ekstern visning)
001 Beitebruksplan Beitebruksplan for Nes kommune vedtas med endringer 16/00294 Startet Ferdig