Oppgaveoversikt: OSK 2020

Oppgaver

Saksnr Sakstekst Vedtakets hovedpunkter Ref. Link Frist Status politisk Status administrativt Rådmannens kommentar Saksbehandlers kommentar (vises kun hvis saksbehandler har tillatt ekstern visning)
009 Økonomi og ressurstall i skolene - delrapport til Tilstandsrapporten 2019/2020 Rådmannens innstilling vedtatt Startet Ferdig
008 Kulturmidler 2020 - skytterlag, bomiljø og barn/ungdom Kulturmidler til skytterlag, bomiljø og barne-/ungdomsforeninger tildeles slik: Nes og Bromma skytterlag kr 19700, Barne-og ungdomsgruppa, Betel kr 5000, Nes barnelag (leikarring) kr 2000 20/00254 Ferdig Ferdig
007 Kulturmidler 2020 - grendehus Kulturmidler grendehus fordeles slik: Sollys kr 20000, Lie grendehus kr 15000, Bromma idretts- og grendehus kr 15000 20/00253 Ferdig Ferdig
006 Kulturmidler 2020 - Musikk og idrettslag Driftstilskudd til idrettslag og musikkforeninger fordeles slik: Nesbyen IL kr 83000, Bromma IL kr 6200, Nesbyen skolekorps kr 8000, Nesbyen hornmusikklag kr 0, Hallingdal juniorspelemannslag kr 0 20/00147 Ferdig Ferdig
005 Status barnehageopptak 2020/2021 Rådmannens innstilling vedtatt 20/00400 Startet Startet
004 Søknad om støtte til storhelg i Hallingdal 16.-18.10.2020, kurs- og opplevingshelg for unge folkedansarar og folkemusikarar Rådmannens innstilling vedtatt med omforent tilleggsforslag: OSK ber ordfører om at det blir utarbeidet retningslinjer i Regionrådet for Hallingdal vedrørende behandling av søknader om regionale kulturtiltak. 20/00248 Ferdig Ferdig
003 Nasjonale prøver i skolene - delrapport til Tilstandsrapporten 2019/2020 Rådmannens innstilling vedtatt 19/01115 Ferdig Ferdig
002 Tilstandsrapport for skoleåret 2018/2019 - grunnskolen Nes Rådmannens innstilling vedtatt 18/01479 Ferdig Ferdig
001 Bygdearkiv for Nesbyen kommune Forslag fra Sp vedtatt. OSK er positive til at Nes historielag etablerer bygdearkiv i Nesbyen. Kommunen vil samarbeide med historielaget om et forprosjekt for etablering. Plassering i nær tilknytning til biblioteket. Kommunen tar initiativ til samtaler med bibliotek og historielaget for å avklare hvordan de ser på forannevnte løsning. 20/00153 Ferdig Ferdig