Oppgaveoversikt: OSK 2020

Oppgaver

Sakstekst Link Status politisk Status adm. Komm.dir. komm.
Nasjonale prøver - delrapport til Tilstandsrapporten for grunnskolen 2020/2021 Ferdig Ferdig
Kulturpris 2020 Ferdig Ferdig
Søknad om støtte til å gjennomføre musikalsk prosjekt Ferdig Ferdig
Sommerstengte barnehager Ferdig Ferdig
IKT-utstyr i skolene Ferdig Ferdig
Barnehagekapasitet - utredning Ferdig Ferdig
Rullering av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Ferdig Ferdig
Skoleutvikling og skolesamarbeid Ferdig Ferdig
Tilstandsrapport for skoleåret 2019/2020 - grunnskolen i Nesbyen Ferdig Ferdig
Elevundersøkelsen - delrapporter til Tilstandsrapport for grunnskolen 2019/2020 Ferdig Ferdig
Økonomi og ressurstall i skolene - delrapport til Tilstandsrapporten 2019/2020 Ferdig Ferdig
Kulturmidler 2020 - skytterlag, bomiljø og barn/ungdom Ferdig Ferdig
Kulturmidler 2020 - grendehus Ferdig Ferdig
Kulturmidler 2020 - Musikk og idrettslag Ferdig Ferdig
Status barnehageopptak 2020/2021 Ferdig Ferdig
Søknad om støtte til storhelg i Hallingdal 16.-18.10.2020, kurs- og opplevingshelg for unge folkedansarar og folkemusikarar Ferdig Ferdig
Nasjonale prøver i skolene - delrapport til Tilstandsrapporten 2019/2020 Ferdig Ferdig
Tilstandsrapport for skoleåret 2018/2019 - grunnskolen Nes Ferdig Ferdig
Bygdearkiv for Nesbyen kommune Ferdig Ferdig