Oppgaveoversikt: OSK 2020

Oppgaver

Saksnr Sakstekst Vedtakets hovedpunkter Ref. Link Frist Status politisk Status administrativt Rådmannens kommentar Saksbehandlers kommentar (vises kun hvis saksbehandler har tillatt ekstern visning)
002 Tilstandsrapport for skoleåret 2018/2019 - grunnskolen Nes Rådmannens innstilling vedtatt 18/01479 Ferdig Ferdig
001 Bygdearkiv for Nesbyen kommune Forslag fra Sp vedtatt. OSK er positive til at Nes historielag etablerer bygdearkiv i Nesbyen. Kommunen vil samarbeide med historielaget om et forprosjekt for etablering. Plassering i nær tilknytning til biblioteket. Kommunen tar initiativ til samtaler med bibliotek og historielaget for å avklare hvordan de ser på forannevnte løsning. 20/00153 Ferdig Ferdig