Oppgaveoversikt: HSU 2019

Oppgaver

Saksnr Sakstekst Vedtakets hovedpunkter Ref. Link Frist Status politisk Status administrativt Rådmannens kommentar Saksbehandlers kommentar (vises kun hvis saksbehandler har tillatt ekstern visning)
009 Søknad om skjenkebevilling for åpent arrangement i perioden 22.-24.11.19 og 28.11. - 01.12.19 - Dei Sceneleuge Rådmannens innstilling vedtatt 19/01101 Ferdig Ferdig
008 Søknad om serveringsbevilling - Senter cafeen Rådmannens innstilling vedtatt 19/00990 Ferdig Ferdig
007 Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre Nes kommune tar Stortingsmelding 15(2017-2018) "leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre" til orientering 19/00813 Ferdig Ferdig
006 Videreutvikling av Hallinghelse Rådmannens innstilling vedtatt 19/00024 Ferdig Ferdig
005 Søknad om skjenkebevilling for åpent arrangement 22.06.19 Liodden Camping - Budbil- og Vedlikeholdstjenester Rådmannens innstilling vedtatt 19/00584 Ferdig Ferdig
004 Kjøp av omsorgstjenester Innstilingen er unntatt offentlig 19/00564 Ferdig Ferdig
003 Søknad om salgsbevilling i perioden tom 30.06.19, Anna Kollhus AS Rådmannens innstilling vedtatt 19/00274 Ferdig Ferdig
002 Søknad om skjenkeløyve under Hallingmarken 04.07-06.07.19 Rådmannens innstilling vedtatt 19/00194 Ferdig Ferdig
001 Handlingsplan mot rus for Nes kommune Rådmannens innstilling vedtatt 19/00026 Ferdig Ferdig