Oppgaveoversikt: HSU 2019

Oppgaver

Saksnr Sakstekst Vedtakets hovedpunkter Ref. Frist Status politisk Status administrativt Rådmannens kommentar Saksbehandlers kommentar (vises kun hvis saksbehandler har tillatt ekstern visning)
005 Søknad om skjenkebevilling for åpent arrangement 22.06.19 Liodden Camping - Budbil- og Vedlikeholdstjenester Rådmannens innstilling vedtatt 19/00584 Ferdig Ferdig
004 Kjøp av omsorgstjenester Innstilingen er unntatt offentlig 19/00564 Startet Ferdig
003 Søknad om salgsbevilling i perioden tom 30.06.19, Anna Kollhus AS Rådmannens innstilling vedtatt 19/00274 Ferdig Ferdig
002 Søknad om skjenkeløyve under Hallingmarken 04.07-06.07.19 Rådmannens innstilling vedtatt 19/00194 Ferdig Ferdig
001 Handlingsplan mot rus for Nes kommune Rådmannens innstilling vedtatt 19/00026 Startet Ferdig