Oppgaveoversikt: HSU 2019

Oppgaver

Saksnr Sakstekst Vedtakets hovedpunkter Ref. Frist Status politisk Status administrativt Rådmannens kommentar Saksbehandlers kommentar (vises kun hvis saksbehandler har tillatt ekstern visning)
007 Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre Nes kommune tar Stortingsmelding 15(2017-2018) "leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre" til orientering 19/00813 Startet Ferdig
006 Videreutvikling av Hallinghelse Rådmannens innstilling vedtatt 19/00024 Startet Ferdig
005 Søknad om skjenkebevilling for åpent arrangement 22.06.19 Liodden Camping - Budbil- og Vedlikeholdstjenester Rådmannens innstilling vedtatt 19/00584 Ferdig Ferdig
004 Kjøp av omsorgstjenester Innstilingen er unntatt offentlig 19/00564 Startet Ferdig
003 Søknad om salgsbevilling i perioden tom 30.06.19, Anna Kollhus AS Rådmannens innstilling vedtatt 19/00274 Ferdig Ferdig
002 Søknad om skjenkeløyve under Hallingmarken 04.07-06.07.19 Rådmannens innstilling vedtatt 19/00194 Ferdig Ferdig
001 Handlingsplan mot rus for Nes kommune Rådmannens innstilling vedtatt 19/00026 Startet Ferdig