Oppgaveoversikt: Formannskapet 2019

Oppgaver

Sakstekst Link Status politisk Status adm. Komm.dir. komm.
16/19: Forespørsel vedr bytte av fylkeskommunal vei og komunal vei Ferdig Ferdig
15/19: Konsesjonssøknad GID 68/1, Olav Bakken Ferdig Ferdig
14/19: Debatthefte 2019, KS, gjennomføringskraft i digitaliseringsarbeidet, forhandlinger 2019 Ferdig Ferdig
13/19: Høring - ny fjellov Ferdig Ferdig
12/19: Hodalen - klage på vedtak - dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene 2019 - 2021 Ferdig Ferdig
09/19: Oppsyn uønsket tamrein - kjøring med snøscooter i utmark, Hodalen Ferdig Ferdig
08/19; Fiskefond - vedtekter Ferdig Ferdig
05/19: Søknad om støtte - Femundløpet AS Ferdig Ferdig
04/19: Søknad om disp fra båndtvangsbestemmelsene - stående fuglehund og løs på drevet halsende hund - Hodalen utmarkslag m.fl. Ferdig Ferdig
03/19: Motorferdsel i utmark- Anne-Lises trafikkskole opplææring kl S Ferdig Ferdig