Oppgaveoversikt: Formannskapet 2019

Oppgaver

Saksnr Sakstekst Vedtakets hovedpunkter Ref. Link Frist Status politisk Status administrativt Kommunedirektørens kommentar Saksbehandlers kommentar (vises kun hvis saksbehandler har tillatt ekstern visning)
010 16/19: Forespørsel vedr bytte av fylkeskommunal vei og komunal vei Bytte vedtatt, se vedtaket for detaljer Sak 18/1098 Ferdig Ferdig
009 15/19: Konsesjonssøknad GID 68/1, Olav Bakken Konsesjon gitt. Se vedtak for å se vilkår Sak 19/111 Ferdig Ferdig
008 14/19: Debatthefte 2019, KS, gjennomføringskraft i digitaliseringsarbeidet, forhandlinger 2019 Rådmannen delegeres myndighet til å stemme på vegne av komm. Se vedtak. Sak 19/188 Ferdig Ferdig
007 13/19: Høring - ny fjellov Høringsuttalelse gitt, se vedtaket Sak 18/813 Ferdig Ferdig
006 12/19: Hodalen - klage på vedtak - dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene 2019 - 2021 Se sak 04/19! Vedtaket omgjort, disp gitt. Se vedtaket. Sak 18/1171 Ferdig Ferdig
005 09/19: Oppsyn uønsket tamrein - kjøring med snøscooter i utmark, Hodalen Tillatelse til kjøring med snøscooter gitt, se vedtak. Hodalen grunneierlag og Hodalen utmarkslag Sak 19/116 Ferdig Ferdig
004 08/19; Fiskefond - vedtekter Forslag til vedtekter vedtatt med endringer, se vedtektene Sak 18/64 Ferdig Ferdig
003 05/19: Søknad om støtte - Femundløpet AS Støtte til lokalt sjekkpunkt kr. 10.000,- innvilget. Se vedtaket for videre arbeid med støtte. Sak 19/20 Ferdig Ferdig
002 04/19: Søknad om disp fra båndtvangsbestemmelsene - stående fuglehund og løs på drevet halsende hund - Hodalen utmarkslag m.fl. Disp fra båndtvangsbestemmelsene gitt, se vedtaket. Sak 18/1171 Ferdig Ferdig
001 03/19: Motorferdsel i utmark- Anne-Lises trafikkskole opplææring kl S Dispensasjon gitt til motorferdsel, se vedtaket Sak 18/1158 Ferdig Ferdig