Oppgaveoversikt: FSK 2020

Oppgaver

Saksnr Sakstekst Vedtakets hovedpunkter Ref. Link Frist Status politisk Status administrativt Rådmannens kommentar Saksbehandlers kommentar (vises kun hvis saksbehandler har tillatt ekstern visning)
002 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - Nesbyen historiske opplevelser Saken sendes til Kommunestyret uten realitetsbehandling. Søker inviteres til å orientere om tiltaket i kommunestyrets møte 13.02.2020 Ferdig Ferdig
001 Søknad om tilskudd til lader til el-vil - Nesbyen Auto AS Vedtak begrunnes med stort behov for hurtigbilladere i Nesbyen. Tilskudd innvilges med kr 50.000 fra Næringsfondet til etablering av ladepunkter med hurtiglader og betalingsløsning. Frist for gjennomføring er 12 måneder fra dato for innvilgning. Utbetaling av tilskudd skjer etter faktura fra søker. Ladepunktet må være tydelig merket og være tilgjengelig for publikum 24 timer i døgnet. 19/01328 Ferdig Ferdig