Oppgaveoversikt: FSK 2020

Oppgaver

Sakstekst Link Status politisk Status adm. Komm.dir. komm.
Årsbudsjett 2021, økonomiplan 2021 - 2024 Ferdig Ferdig
Årsbudsjett 2021, økonomiplan 2021 - 2024 Ferdig Ferdig
Overføring av bevilgninger fra 2020 til 2021 Ferdig Ferdig
Avgifter og gebyr tekniske tjenester 2021 Startet Startet
Regulering av husleie i kommunale boliger Ferdig Ferdig
Søknad om fritak for eiendomsskatt for Sagtomta borettslag Ferdig Ferdig
Oppdatert plan for utskifting og rehabilitering av ledningsnett. Startet Ferdig
Hovedplan vann og avløp med oppdatert rensedistrikt for Nesbyen og handlingsplan 2020 - 2030 Startet Ferdig
Barnehagekapasitet - utredning Ferdig Ferdig
Nytt tiltak innenfor helse og omsorg Startet Startet
Barnehagekapasitet Ferdig Ferdig
IKT-utstyr i skolene Ferdig Ferdig
Søknad om tilskudd fra Regionalforvaltning - krisepakke 3 Ferdig Ferdig
Søknad om tilskudd fra næringsfond Ferdig Ferdig
Revidering av Handlingsplan for strategisk næringsplan 2016 - 2026 Ferdig Ferdig
79/39 festenr. 1, Hallingmarken - eiendomsskatt Ferdig Ferdig
Næringsfond 2017 - 2019 Ferdig Ferdig
TV-aksjon 2020 - NRK WWF 18.10.20 Ferdig Ferdig
76/3, Møllevgen 7 A - søknad om fritak fra eiendomsskatt Ferdig Ferdig
Oppløsning av Kommunerevisjon IKS Hallingdal /Valdres Ferdig Ferdig
Felles forliksråd i Hallingdal Ferdig Ferdig
Søknad om kursstøtte fra næringsfondet til næringslivet i Nesbyen Ferdig Ferdig
Justering av investeringsbudsjettet 1. tertial 2020 Startet Startet
Justering av driftsbudsjettet 1. tertial 2020 Ferdig Ferdig
Tertialrapport 1. tertial 2020 Ferdig Ferdig
Årsmelding og regnskap 2019 - Nesbyen kommune Ferdig Ferdig
Søknad om salgsbevilling i perioden 01.07.20 - 30.06.224 - Gøtt øl AS Ferdig Ferdig
Søknad om salgsbevilling perioden 01.07.20 -30.06.24 -, Spar Nesbyen Ferdig Ferdig
Søknad om salgsbevilling perioden 01.07.20 - 30.06.24 - Rema 1000 Nesbyen Ferdig Ferdig
Søknad om skjenkebevilling i perioden 01.07.20 - 30.06.24 - Nystølen hyttegrend DA Ferdig Ferdig
Søknad om salgsbevilling i perioden 01.07.20 - 30.06.24 - Myking kolonial AS Ferdig Ferdig
Søknad om skjenkebevilling i perioden 01.07.20 - 30.06.24 - Motell Nor Kro AS Ferdig Ferdig
Søknad om serverings - og skjenkebevilling i perioden 01.07.20 - 30.06.24 - Nesyen kro AS Ferdig Ferdig
Søknad om skjenkebevilling i perioden 01.07.20 30.06.24 Nesbyen Golf AS Ferdig Ferdig
Søknad skjenkebevilling perioden 01.07.20 - 30.06.24 - Sutøya Feriepark AS Ferdig Ferdig
Søknad om salgsbeviling perioden 01.07.20 - 30.06.24, Nor Senter Bromma AS Ferdig Ferdig
Søknad om skjenkebevilling periodne 01.07.20 - 30.06.24 - Smedsgården Ferdig Ferdig
Søknad om skjenkebevilling 01.07.20 - 30.06.24 - Li`s Fortuna china Restaurant & Kafe AS Ferdig Ferdig
Søknad om skjenkebevilling i perioden 01.07.20 - 30.06.24 - Nesbyen alpinsenter AS Ferdig Ferdig
Søknad om salgsbevilling i peridoen 01.07.20 - 30.06.24 - Coop Extra Nesbyen Ferdig Ferdig
Søknad om skjenkebevilling i perioden 01.07.20 - 30.06.24 - Kiwi Ferdig Ferdig
Søknad om skjenkebevilling i perioden 01.07.20 - 30.06.24 Ferdig Ferdig
Retningslinjer for salg av kommunal eiendom Startet Startet
Heltidskultur helse og omsorg Startet Startet
Søknad om tilskudd og lån fra kommunalt næringsfond til oppstart, oppussing og tilretteleggign av lokaler - Nesbyen ski og sykkel AS Ferdig Ferdig
Søknad om 100.000 til Tråkk`n Roll SA Ferdig Ferdig
Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - Hallingdal helsetjenester Ferdig Ferdig
Søknad om serverings- og skjenkebevilling for perioden til og med 30.06.20, og perioden 01.07.20 - 30.06.24, Gøtt pøbb AS Ferdig Ferdig
Søknad om underskuddsgaranti på kr 50.000 til drift av Meteorittparken Gardnos, sesong 2020 Ferdig Ferdig
Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - Mortens sykkelverksted Ferdig Ferdig
52/27, Steinmogutu 41 - fritak for eiendomsskatt Ferdig Ferdig
"Inn på tunet" - inngåelse av kortsiktig avtale Startet Startet
Lovlighetskontroll av sak 6/20: "Inn på tunet " - møte i Formannskap 31.03.20 Startet Startet
Kommunens bidrag til det lokale næringslivet - forespørsel fra Nesbyen turist- og næringsservice (NTN) Startet Startet
Samarbeid om innkrevjong av kommunale krav - felles innkrevjingskontor i Hallingdal Startet Startet
Søknad om salgsbevilling i perioden 01.07.20 - 30.06.24 - Vinmonopolet AS Ferdig Ferdig
73/54, Helse- og servicesenteret - ombygging Ferdig Ferdig
Oppklassifisering av del av privat vei Ferdig Ferdig
Kunstgressbane Nesbyen idrettssenter Ferdig Ferdig
Sykkestil fra Syningen til sentrum Ferdig Ferdig
Søknad om tilskudd til oppbevaringsboks for sykkel - Bikebox Technologies AS Ferdig Ferdig
Revidering av Handlingsplan for strategisk næringsplan 2016 - 2016 Ferdig Ferdig
01201804, Sykkelsti Syningen-sentrum - detaljreguleringsplan - 2.gangs behandling Ferdig Ferdig
Utredning av mulig omstilling og effektiviseringstiltak - Behov for ekstern analyse Startet Startet
Nesbyen renseanelgg - forprosjekt Ferdig Ferdig
Kontrollutvalgets årsmelding 2019 Ferdig Ferdig
Alkoholpolitiske retningslinjer for Nesbyen kommune 2020 - 2024 Ferdig Ferdig
Kommunerevisjon IKS Hallingdal/Valdres - Endring av selskapsavtale fra 01.01.2020 Ferdig Ferdig
Tilstandsrapport for skoleåret 2018/2019 - grunnskolen i Nes Ferdig Ferdig
Inn på tunet Startet Ferdig
Hallingdal kraftnett AS - tilpasning til lovpålagt krav om selskapsmessig skille fra 01.01.2021 Ferdig Ferdig
Inn på tunet Ferdig Ferdig
Utredning av mulig omstilling og effektiviseringstiltak - Behov for ekstern analyse Startet Ferdig
Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - Nesbyen historiske opplevelser Ferdig Ferdig
Søknad om tilskudd til lader til el-vil - Nesbyen Auto AS Ferdig Ferdig