Oppgaveoversikt: Delegerte vedtak 2019

Oppgaver

Sakstekst Link Status politisk Status adm. Komm.dir. komm.
Fradeling av tilleggsareal til boligtomt - GID 17/230 Ferdig Ferdig
Svar på konsesjon - GID 17/78 og 11/38 Ferdig Ferdig
Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg - GID 69/2 Ferdig Ferdig
Tillatelse til riving av den oppr. Storgjeltbua ved Bjønntjønnan og oppføring av ny bu med et lite tilbygg samme sted- GID 1/19 Ferdig Ferdig
Utbetaling av tildelte spillemidler - utvidelse av lysløype Vingelen Ferdig Ferdig
Svar på konsesjon - GID 65/33 Ferdig Ferdig
Godkjent fradeling og bruksendring av parseller -- GID 47/6 Ferdig Ferdig
Svar på konsesjon - GID 80/7 Ferdig Ferdig
Søknad om riving av pelsdyrskur og seminhus - GID 10/28/12 Ferdig Ferdig
Søknad om deling av eiendom - GID 47/6 Ferdig Ferdig
Konsesjon fast eiendom - GID 11/39 -40 Ferdig Ferdig
Konsesjon fast eiendom - GID 11/37 Ferdig Ferdig
Konsesjon fast eiendom - GID 11/1 Ferdig Ferdig