Oppgaveoversikt: Delegerte vedtak 2019

Oppgaver

Saksnr Sakstekst Vedtakets hovedpunkter Ref. Link Frist Status politisk Status administrativt Kommunedirektørens kommentar Saksbehandlers kommentar (vises kun hvis saksbehandler har tillatt ekstern visning)
013 Fradeling av tilleggsareal til boligtomt - GID 17/230 Gry og Rune Westberg - fradeling godkjent. 18/809 Ferdig Ferdig
012 Svar på konsesjon - GID 17/78 og 11/38 Grethe og Lars Buttingsrud - tillatelse gitt. 19/126 Ferdig Ferdig
011 Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg - GID 69/2 Terje Kinn - tillatelse gitt. 18/855 Ferdig Ferdig
010 Tillatelse til riving av den oppr. Storgjeltbua ved Bjønntjønnan og oppføring av ny bu med et lite tilbygg samme sted- GID 1/19 Vingelen sameie - to vedtak; Tillatelse til riving gitt, tillatelse til oppføring av ny bu gitt. 17/1084 Ferdig Ferdig
009 Utbetaling av tildelte spillemidler - utvidelse av lysløype Vingelen Vingelen lysløype - utbetaling av spillemidler 15/1275 Ferdig Ferdig
008 Svar på konsesjon - GID 65/33 Stein P Rye - konsesjon gitt, 19/42 Ferdig Ferdig
007 Godkjent fradeling og bruksendring av parseller -- GID 47/6 Sindre Hagen - 2 vedtak; disp gitt bruksendring, tillatelse til fradeling gitt. 18/894 Ferdig Ferdig
006 Svar på konsesjon - GID 80/7 Jan O Holøien- konsesjon gitt. 18/1168 Ferdig Ferdig
005 Søknad om riving av pelsdyrskur og seminhus - GID 10/28/12 Øyvind Eriksen - tilaltelse gitt 18/1139 Ferdig Ferdig
004 Søknad om deling av eiendom - GID 47/6 Sindre Hagen husdyrprod. - tillatelse gitt. 18/894 Ferdig Ferdig
003 Konsesjon fast eiendom - GID 11/39 -40 Øivind Motrøen - konsesjon gitt 17/1161 Ferdig Ferdig
002 Konsesjon fast eiendom - GID 11/37 Erik Livoll - konsesjon gitt. 17/1158 Ferdig Ferdig
001 Konsesjon fast eiendom - GID 11/1 Magni Lien og Stig B Lien. Konsesjon gitt. 17/1159 Ferdig Ferdig