Oppgaveoversikt: KOMM 2019

Oppgaver

Saksnr Sakstekst Vedtakets hovedpunkter Ref. Frist Status politisk Status administrativt Rådmannens kommentar Saksbehandlers kommentar (vises kun hvis saksbehandler har tillatt ekstern visning)
004 Eventuelt navnebytte for Nes kommune Prosess for å undersøke konsekvenser, kostnader og plan for gjennomføring av navnebytte settes i gang. Rådmannen bes komme tilbake til kommunestyretmøtet i mars 19/00200 Startet Startet
003 96/1 og 99/5, Mjølid - krav av lovlighetskontroll Rådmannens innstilling vedtatt. 17/01137 Ferdig Startet
002 Rullering av kommunedelplan Nesbyen Utsettes til etter planforum 7. mars for å definere behov for ny rullering. Ny sak opp i kommunestyrets møte april. 19/00054 12.04.2019 Startet Startet
001 Beitebruksplan Beitebruksplan for Nes kommune vedtas med endringer punkt 3.2 side 5, inkludert geit og alpakka. Tabell side 7 utvides med årene 2015-2017. Punkt 4.4 side 12, skal bestå i 4 grupper + huns. 16/00294 Ferdig Ferdig