Oppgaveoversikt: TU 2019

Oppgaver

Saksnr Sakstekst Vedtakets hovedpunkter Ref. Frist Status politisk Status administrativt Rådmannens kommentar Saksbehandlers kommentar (vises kun hvis saksbehandler har tillatt ekstern visning)
007 38/1, Liagardvegen 186 - søknad om konsesjon for hjorteoppdrett Rådmannens innstilling vedtatt 18/01335 06.03.2019 Ferdig Ferdig
006 Nye veinavn for adressering Einan, Natten og Tverrlie - vedtak Rådmannens innstilling vedtatt 18/00109 06.03.2019 Startet Startet
005 01201806, Einan 4 - detaljreguleringsplan - behandling av planinitiativ Kommunestyret aksepterer oppstart av detaljreguleringspln som er i tråd med overordnet plan, men det aksepteres at omsøkt LNF-område tas med i planen og at det utarbeides planprogram 18/00879 06.03.2019 Startet Ferdig
004 Søknad om motorferdsel i utmark - tursti Tverrlia-Bøgaset Rådmannens innstilling vedtatt 18/00781 06.03.2019 Startet Startet
003 99/6, Øyvatn - oppføring av fiskebu - ny behandling av klage Rådmannens innstilling vedtatt 16/00261 06.03.2019 Ferdig Ferdig
002 Søknad om motorferdsel i utmark Rådmannens innstilling vedtatt 19/00003 05.02.2019 Ferdig Ferdig
001 01201002, Påverudlie - Status og fremdrift Saken tas til orientering. Teknisk utvalg blir arbeidsgruppe og tar en gjennomgang av dagens reguleringsplan. Konklusjonene fra utvalget avsluttes i egen sak til TU. 12/01553 05.02.2019 Ferdig Startet