Oppgaveoversikt: KPLU 2018

Oppgaver

Saksnr Sakstekst Vedtakets hovedpunkter Ref. Frist Status politisk Status administrativt Rådmannens kommentar Saksbehandlers kommentar (vises kun hvis saksbehandler har tillatt ekstern visning)
019 01201806, Einan 4 - detaljreguleringsplan - behandling av planinitiativ Saken utsettes til utvalgsmøtet i februar 2019 18/00879 20.12.2018 Ferdig Ferdig Saken legges fram igjen i februar 2019 i hht. vedtak.
018 Kommunal planstrategi - rapport 2. halvår 2018 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Omforent forslag enstemmig vedtatt 16/00288 20.12.2018 Ferdig Ferdig
017 01201806, Einan 4 - detaljreguleringsplan - behandling av planinitiativ Saken utsettes 18/00879 03.12.2018 Ferdig Ferdig
016 00201101 - Kommuneplanens arealdel - sluttbehandling Rådmannens innstilling 2 vedtatt med tillegg 12/02017 10.07.2018 Ferdig Ferdig
015 Kommunal planstrategi - rapport 1. halvår 2018 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 16/00288 26.07.2018 Ferdig Ferdig
014 Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 17/00264 01.07.2018 Ferdig Ferdig
013 Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 17/00264 10.05.2018 Ferdig Ferdig
012 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer - planprogram Rådmannens innstilling enstemmig vetatt 16/00926 10.05.2018 Ferdig Ferdig
011 Prinsippdebatt - 0-konsesjon og fritidsboliger i sentrum Omforent forslag enstemmig vedtatt 18/00159 03.04.2018 Ferdig Ferdig Kommunestyret har utsatt saken til rullering av kommunedelplan Nesbyen.
010 Temaplan Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 18/00085 03.04.2018 Ferdig Startet
009 00201101, Kommuneplanens arealdel - endring av punkt 22 i sak 2/18, konsekvensutredning del 4, innspill Framlagt forslag vedtatt 12/02017 20.03.2018 Ferdig Ferdig
008 Garden som ressurs Forslag lagt fram i møtet vedtatt 18/00085 20.03.2018 Ferdig Ferdig
007 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer - planprogram Innstilling vedtatt 16/00926 20.03.2018 Ferdig Ferdig
006 Kommunedelplan friluftsliv og idrett - planprogram Innstilling vedtatt 16/00297 20.03.2018 Ferdig Ferdig
005 00201201, Kommunedelplan Nesbyen - endring av planformål BA2 Østenfor Innstilling vedtatt 17/01127 20.03.2018 Ferdig Ferdig
004 Kommunal planstrategi - rapport 2. halvår 2017 Innstiling vedtatt 16/00288 20.03.2018 Ferdig Ferdig
003 Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 - høring Innstilling vedtatt 17/00264 20.03.2018 Ferdig Ferdig
002 00201101, Kommuneplanens areldel - 2. gangs behandling Se vedtak sak 2/18 12/02017 20.03.2018 Ferdig Ferdig
001 00201101, Kommuneplanens arealdel - 2. gangs behandling Se vedtak sak 1/18 12/02017 20.03.2018 Ferdig Ferdig