Oppgaveoversikt: OSK 2019

Oppgaver

Saksnr Sakstekst Vedtakets hovedpunkter Ref. Frist Status politisk Status administrativt Rådmannens kommentar Saksbehandlers kommentar (vises kun hvis saksbehandler har tillatt ekstern visning)
005 Søknad om støtte til Eldredagen 2019 Dersom det ikke gis tilskudd fra fylket (Den kulturelle spaserstokken) i 2019, gis det kr 5250 (30 % av budsjettet) med dekning fra post 280.3853.1470. Beløpet skal dekke utgifter til underholdning/kulturinnslag. 19/00204 03.04.2019 Ferdig Ferdig
004 Søknad om støtte til Hardingfelekonsert 02.06.19 Det bevilges kr 9000 til Nes spel og dansarlag sin hardingfelekonsert i Kulturhuset Banken den 2. juni 2019. Beløpet utbetales etter at konserten er avholdt. 19/00279 03.04.2019 Ferdig Ferdig
003 Søknad om ekstraordinær støtte i 2019 - Hjørnet Live Hjørnet live tildeles kr 20 000 i støtte for 2019. Beløpet belastes konto 280.3853.14700. Før tilskuddet kan utbetales, skal Hjørnet Live sende sine trafikksikkerhetsrutiner til kommunen, jf. retningslinjer for søknader om tilskudd (kulturmidler) pkt. 4. 19/00171 Ferdig Ferdig
002 Tilstandsrapport for grunnskolen i Nes 2017 / 2018 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Nes skoleåret 2017 / 2018 tas til orientering. 18/01478 Ferdig Ferdig
001 Endring av rapportering - tilstandsrapporten for skole Tilstandsrapport for grunnskolen utarbeides årlig i ettterkant av skoleåret og vedtas av kommunestyret. Delrapporter om læringsresultater og læringsmiljø m.m. legges fram som egne saker underveis i skoleåret og vedtas av kommunestyret etter innstilling fra OSK. Endret rapportering iverksettes med virkning fra skoleåret 2018/2019 18/01479 Ferdig Ferdig