Oppgaveoversikt: OSK 2019

Oppgaver

Saksnr Sakstekst Vedtakets hovedpunkter Ref. Frist Status politisk Status administrativt Rådmannens kommentar Saksbehandlers kommentar (vises kun hvis saksbehandler har tillatt ekstern visning)
011 Økonomi og ressurstall i skolene - delrapport til Tilstandsrapporten 2018 / 2019 Delrapport om økonomi og ressurser tas til orientering (Tilstandsrapport om grunnskolen 2018 / 2019). 18/01479 Startet Ferdig
010 Nasjonale prøver i skolene - delrapport til Tilstandsrapporten 2018/2019 Delrapport om nasjonale prøver i skolene tas til orientering (tilstandsrapporten 2018/2019) 18/01479 Ferdig Ferdig
009 Status barnehageoptak 2019-2020 Oppvekst-, skole- og kulturutvalget tar statusrapport for barnehageopptak 2019/2010 til orientering 19/00335 Ferdig Ferdig
008 Kulturmidler 2019 - musikk og idrettslag Rådmannens instilling vedtatt 19/00440 Ferdig Ferdig
007 Kulturmidler 2019 - grendehus Rådmannens instilling vedtatt 19/00461 Ferdig Ferdig
006 Kulturmidler 2019 - skytterlag, bomiljø og barn/ungdom Rådmannens instilling vedtatt 19/00460 Ferdig Ferdig
005 Søknad om støtte til Eldredagen 2019 Dersom det ikke gis tilskudd fra fylket (Den kulturelle spaserstokken) i 2019, gis det kr 5250 (30 % av budsjettet) med dekning fra post 280.3853.1470. Beløpet skal dekke utgifter til underholdning/kulturinnslag. 19/00204 03.04.2019 Ferdig Ferdig
004 Søknad om støtte til Hardingfelekonsert 02.06.19 Det bevilges kr 9000 til Nes spel og dansarlag sin hardingfelekonsert i Kulturhuset Banken den 2. juni 2019. Beløpet utbetales etter at konserten er avholdt. 19/00279 03.04.2019 Ferdig Ferdig
003 Søknad om ekstraordinær støtte i 2019 - Hjørnet Live Hjørnet live tildeles kr 20 000 i støtte for 2019. Beløpet belastes konto 280.3853.14700. Før tilskuddet kan utbetales, skal Hjørnet Live sende sine trafikksikkerhetsrutiner til kommunen, jf. retningslinjer for søknader om tilskudd (kulturmidler) pkt. 4. 19/00171 Ferdig Ferdig
002 Tilstandsrapport for grunnskolen i Nes 2017 / 2018 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Nes skoleåret 2017 / 2018 tas til orientering. 18/01478 Ferdig Ferdig
001 Endring av rapportering - tilstandsrapporten for skole Tilstandsrapport for grunnskolen utarbeides årlig i ettterkant av skoleåret og vedtas av kommunestyret. Delrapporter om læringsresultater og læringsmiljø m.m. legges fram som egne saker underveis i skoleåret og vedtas av kommunestyret etter innstilling fra OSK. Endret rapportering iverksettes med virkning fra skoleåret 2018/2019 18/01479 Ferdig Ferdig