Oppgaveoversikt: OSK 2019

Oppgaver

Saksnr Sakstekst Vedtakets hovedpunkter Ref. Frist Status politisk Status administrativt Rådmannens kommentar Saksbehandlers kommentar (vises kun hvis saksbehandler har tillatt ekstern visning)
003 Søknad om ekstraordinær støtte i 2019 - Hjørnet Live Hjørnet live tildeles kr 20 000 i støtte for 2019. Beløpet belastes konto 280.3853.14700. Før tilskuddet kan utbetales, skal Hjørnet Live sende sine trafikksikkerhetsrutiner til kommunen, jf. retningslinjer for søknader om tilskudd (kulturmidler) pkt. 4. 19/00171 Ferdig Ferdig
002 Tilstandsrapport for grunnskolen i Nes 2017 / 2018 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Nes skoleåret 2017 / 2018 tas til orientering. 18/01478 Ferdig Ferdig
001 Endring av rapportering - tilstandsrapporten for skole Tilstandsrapport for grunnskolen utarbeides årlig i ettterkant av skoleåret og vedtas av kommunestyret. Delrapporter om læringsresultater og læringsmiljø m.m. legges fram som egne saker underveis i skoleåret og vedtas av kommunestyret etter innstilling fra OSK. Endret rapportering iverksettes med virkning fra skoleåret 2018/2019 18/01479 Ferdig Ferdig