Oppgaveoversikt: Kommunestyret 2019

Oppgaver

Sakstekst Link Status politisk Status adm. Komm.dir. komm.
30/19; Gjennomgang av distriktsindeks Ferdig Ferdig
29/19: Bygging av ny barnehage, kulturhusdel og tilpasning av Tolga skole - godkjenning av pristilbud Ferdig Ferdig
28/19: Prinsipper for gebyrfastsetting for selvkostområdene reguleringsplan, byggesak, delesak og oppmåling Ferdig Ferdig
27/19: Salg av bolig/leilighet Ferdig Ferdig
26/19: Trafikksikkerhetsplan 2019 - 2022 Startet Startet
25/19: Høring - lokal inntaks og formidlingsforskrift for innlandet fylkeskommune Ferdig Ferdig
24/19: Suppleringsvalg - meddommer for Nord Østerdal tingrett Ferdig Ferdig
23/19: Endringer og presiseringer vedr eiendomsskatt, verker og bruk Ferdig Ferdig
20/19: Kontrollrapport skatt 2018. skatteoppkreverfunksjon, behandlet av kontrollutvalget Ferdig Ferdig
19/19: Ny behandling av bestilling av forvaltningsrevisjon vedr Tolga-saken - kontrollutvalgets behandling Ferdig Ferdig
18/19: Hodalen landskapsverneområde - forslag til ny forvaltningsplan- høringsrunde 2 Startet Startet
17/19: Fastsetting av gebyr - forvaltningsrapport behandlet i kontrollutvalget Ferdig Ferdig
16/19: Startlån, etablering og tilpasning 2019 Ferdig Ferdig
15/19: Kommunedelplan for avfall og miljø - vedtak etter off høringsrunde Ferdig Ferdig
14/19: Revidering av priser og stipendier i Tolga kommune Startet Startet
13/19: Kommunal finansiering av heltids bachelorutdanning sykepleie i fjellregionen Ferdig Ferdig
12/19: Fiskefond - vedtekter Startet Startet
11/19: Søknad om tilskudd Hamran boligområde Startet Startet
10/19: Ny reguleringsplan Tolga øst Startet Startet
07/19: Rapport "Forvaltningsrevisjon av FIAS" - behandlet i Kontrollutvalget. Ferdig Ferdig
06/19: Handlingsplan og prosedyre mot vold i nære relasjoner for kommunene i NØ Ferdig Ferdig
05/19: Kommunestyrevalg og Fylkestingsvalg 2019 Oppnevning av valgstyre. Ferdig Ferdig
04/19: Kommunal finansiering av heltids bachelorutdanning sykepleie Fjellregionen Startet Startet
03/19: Samarbeidsavtale og tjenesteavtaler sykehusey Innlandet og kommunene 2019 - 2023 Ferdig Ferdig