Oppgaveoversikt: Kommunestyret 2019

Oppgaver

Saksnr Sakstekst Vedtakets hovedpunkter Ref. Link Frist Status politisk Status administrativt Kommunedirektørens kommentar Saksbehandlers kommentar (vises kun hvis saksbehandler har tillatt ekstern visning)
024 30/19; Gjennomgang av distriktsindeks Rapport tas til etterretning, se vedtak for vilkår/tillegg Sak 19/195 Ferdig Ferdig
023 29/19: Bygging av ny barnehage, kulturhusdel og tilpasning av Tolga skole - godkjenning av pristilbud Innstillingen vedtatt, se vedtak Sak 17/283 Ferdig Ferdig
022 28/19: Prinsipper for gebyrfastsetting for selvkostområdene reguleringsplan, byggesak, delesak og oppmåling Innstillingen med tillegg, se vedtak Sak 19/404 Ferdig Ferdig
021 27/19: Salg av bolig/leilighet Bolig/leilighet GID 26/26/0/2 legges ut på markedet Sak 19/373 Ferdig Ferdig
020 26/19: Trafikksikkerhetsplan 2019 - 2022 Forslag legges ut på høring Sak 19/300 Startet Startet
019 25/19: Høring - lokal inntaks og formidlingsforskrift for innlandet fylkeskommune Se vedtak, - slutter seg til innstillingen. Sak 19/269 Ferdig Ferdig
018 24/19: Suppleringsvalg - meddommer for Nord Østerdal tingrett Gunn Hege Jordmoen valgt, Aina Winsvold går ut. Sak 19/382 Ferdig Ferdig
017 23/19: Endringer og presiseringer vedr eiendomsskatt, verker og bruk Ordlyd vedtatt. presisering Sak 19/298 Ferdig Ferdig
016 20/19: Kontrollrapport skatt 2018. skatteoppkreverfunksjon, behandlet av kontrollutvalget Rapporten tas til etterretning, se vedtak Sak 19/290 Ferdig Ferdig
015 19/19: Ny behandling av bestilling av forvaltningsrevisjon vedr Tolga-saken - kontrollutvalgets behandling Se vedtak, kontrollutvalgets innstilling med tillegg. Sak 19/287 Ferdig Ferdig
014 18/19: Hodalen landskapsverneområde - forslag til ny forvaltningsplan- høringsrunde 2 Verneutvalgets innstilling enstemmig vedtatt, se vedtak Sak 16/671 Startet Startet
013 17/19: Fastsetting av gebyr - forvaltningsrapport behandlet i kontrollutvalget Rapport tas til etterretning, se vedtak for vilkår/tillegg Sak 19/224 Ferdig Ferdig
012 16/19: Startlån, etablering og tilpasning 2019 Tar opp lån, kr. 1.200.000,- se vedtak for vilkår og behandling Sak 19/179 Ferdig Ferdig
011 15/19: Kommunedelplan for avfall og miljø - vedtak etter off høringsrunde Komm gir sin tilslutning til kommunedelplan Sak 18/122 Ferdig Ferdig
010 14/19: Revidering av priser og stipendier i Tolga kommune Nedsatt komitè, for evaluering, mandat se vedtak Sak 18/1054 Startet Startet
009 13/19: Kommunal finansiering av heltids bachelorutdanning sykepleie i fjellregionen Kommunen forplikter seg til sin andel av finansieringen, se vedtak Sak 19/104 Ferdig Ferdig
008 12/19: Fiskefond - vedtekter Vedtekter med endringer godkjent. Se vedtak Sak 18/64 Startet Startet
007 11/19: Søknad om tilskudd Hamran boligområde Det vises til komm.planens samf.del, se vedtak for detaljer Sak 19/165 Startet Startet
006 10/19: Ny reguleringsplan Tolga øst Forslag til planprogram legges ut på høring. Sak 19/285 Startet Startet
005 07/19: Rapport "Forvaltningsrevisjon av FIAS" - behandlet i Kontrollutvalget. Rapporten tatt til etterretning, med tillegg. Se vedtak Sak 19/107 Ferdig Ferdig
004 06/19: Handlingsplan og prosedyre mot vold i nære relasjoner for kommunene i NØ Handlingsplanen vedtatt. Sak 19/105 Ferdig Ferdig
003 05/19: Kommunestyrevalg og Fylkestingsvalg 2019 Oppnevning av valgstyre. Valgstyret oppnevnt. Se vedtaket. Sak 18/288 Ferdig Ferdig
002 04/19: Kommunal finansiering av heltids bachelorutdanning sykepleie Fjellregionen Saken utsatt. Sak 19/104 Startet Startet
001 03/19: Samarbeidsavtale og tjenesteavtaler sykehusey Innlandet og kommunene 2019 - 2023 Samarbeidsavtale vedtatt. undeskrevet avtale sendt. Se vedtaket. Sak 18/1130 Ferdig Ferdig