Oppgaveoversikt: Formannskapet 2023

Oppgaver

Sakstekst Link Status politisk Status adm. Komm.dir. komm.
Vakker Events, Måsåplassen, søknad om støtte fra kommunalt utviklingsfond Ferdig Ferdig
Fåvang nærings- og velforening - søknad om støtte fra kommunalt utviklingsfond Ferdig Ferdig
Søknader til landbruksfondet 2023 Ferdig Ferdig
Søknad om støtte til VM-deltakelse – Lars Sønstevoldhaugen Ferdig Ferdig Sendt melding om vedtak 2.6.23
Ringebu Eiendomsutvikling AS, søknad om støtte fra kommunalt utviklingsfond Ferdig Ferdig
Ringebu markedsforening, søknad om støtte fra kommunalt utviklingsfond Ferdig Ferdig
Ohlalla AS, søknad om støtte fra kommunalt utviklingsfond Ferdig Ferdig
Hagen Caravan, søknad om støtte fra kommunalt utviklingsfond Ferdig Ferdig
Fish to follow Clarens Godfrey Garwood, søknad om støtte fra kommunalt næringsfond Ferdig Ferdig
Stimuleringstilskudd til sommerjobb for ungdom Ferdig Ferdig
Fond for kulturbasert næringsutvikling - NM i saueklipp 2023 Ferdig Ferdig
Kommuneplanens samfunnsdel Ferdig Startet Folkemøte med digital løsning, gjennomført 31.5.23. Høring frem til 7.6.23
Søknad klimasatsmidler 2023 Ferdig Ferdig
013/23 Høring reiselivsplan - Masterplan for Gudbrandsdalen 2030 Ferdig Ferdig Svar oversendt Visit Lillehammer
006/23 Vekkom utmarkslag, søknad om støtte fra kommunalt utviklingsfond Ferdig Ferdig
005/23 Summit Kvitfjell, søknad om støtte fra kommunalt utviklingsfond Ferdig Ferdig
002/23 Kommuneplanens samfunnsdel - arbeidsgrupper Ferdig Ferdig Arbeidsgruppene er ferdige, og har levert, planen tas videre i ny sak.