Oppgaveoversikt: Utvalg for plan og teknisk 2023

Oppgaver

Sakstekst Link Status politisk Status adm. Komm.dir. komm.
Mindre endring av reguleringsplan for Kvitfjelltoppen H7 A og C, endring av tomtestruktur Ferdig Ferdig
Klage på dispensasjonsvedtak - 122/27 Ferdig Startet
104/209 Behandling av klage på rammetillatelse i Bustulvegen 43 Ferdig Ferdig
Endring lokal forskrift-Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg for bolig- og fritidsbebyggelse i Ringebu kommune Ferdig Startet
Dispensasjon fra reguleringsplan 104/227 Ferdig Startet
49/3 - Dispensasjon fra LNF-formålet for omdisponering av driftsbygning - Saksfremlegg Ferdig Ferdig
48/115 Røsmyrvegen 91 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Riving av eksisterende hytte og oppføring av ny fritidsbolig Ferdig Startet
111/76 - Dispensasjon fra reguleringsplan U3, delfelt 3, 8, 9 og 10 - Arealutnyttelse Ferdig Ferdig
006/23 Kommuneplanens samfunnsdel - arbeidsgrupper Ferdig Ferdig
005/23 Klage på UPT-vedtak 133/22 - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av veg til hytte Ferdig Startet
004/23 53/1/13 - Klage på klagevedtak Ferdig Ferdig
003/23 196/1 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - bytte av eksisterende mast på telekommunikasjonsanlegg Ferdig Ferdig
002/23 139/1 - Dispensasjon fra arealformål og bevaring - Saksfremlegg Ferdig Ferdig