Oppgaveoversikt: Formannskapet 2022

Oppgaver

Sakstekst Link Status politisk Status adm. Komm.dir. komm.
Skolebruksanalyse. Status og avklaring. Ferdig Startet
Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel Ferdig Startet Mandat utarbeidet - hovedtema på dialogkonferansen 9.6.22
Søknad om støtte til Gudbrandsdal musikkfest 2022 Ferdig Ferdig
Søknad om støtte til bokutgivelse fra Snøhetta forlag AS Ferdig Startet
Forslag til interkommunalt samarbeid med nyMusikk Innlandet Ferdig Startet
Søknad om støtte til røde fjær aksjon 2022 - Lions Club Ringebu og Fåvang Ferdig Ferdig Støtten er utbetalt
Klage på tildelt tilskudd for tilpassing av egen bolig Ferdig Ferdig
Lettvint-AS søknad om støtte fra kommunalt næringsfond Ferdig Startet
Kompensjonsordning runde 7 Ferdig Ferdig
Søknad om støtte fra kommunalt næringsfond Ferdig Ferdig
Visit Lillehammer, søknad om støtte fra kommunalt næringsfond Ferdig Ferdig
Hagen Caravan AS, søknad om støtte fra kommunalt næringsfond Ferdig Ferdig
Fjøssystemer, søknad om støtte fra kommunalt næringsfond Ferdig Ferdig
Orienteringssak - status prosjekt H471 utbedring helsesenter Ferdig Ferdig
Klage på avslag angående søknad om kommunal bolig Ferdig Ferdig
Debatthefte 2022 - På samme lag. Innspill til årets hovedtariffoppgjør Ferdig Ferdig
Gjennomføring av Vinterfesten og andre Fyrtårnarrangement 2022 Ferdig Ferdig
Kafe Vaala, søknad om støtte fra kommunalt utviklingsfond Ferdig Ferdig
Krokkasser AS, søknad om støtte fra kommunalt næringsfond Ferdig Ferdig
Hafjell-Kvitfjell Alpin AS, søknad om støtte fra kommunalt næringsfond Ferdig Ferdig
Bruk av utviklingsfond Ferdig Ferdig
Kommunal kompensjonsordning runde 6 Ferdig Ferdig