Oppgaveoversikt: Formannskapet 2020

Oppgaver

Saksnr Sakstekst Vedtakets hovedpunkter Ref. Link Frist Status politisk Status administrativt Rådmannens kommentar Saksbehandlers kommentar (vises kun hvis saksbehandler har tillatt ekstern visning)
20-007 Søknad om stønad - Øyfjell Sag AS Startet Startet
20-006 Søknad om tilskot til kjøp av prepareringsmaskin Startet Startet
20-005 Røldal Suldal Kraft (RSK) - konsesjonsfornying - uttale frå Vinje kommune Ferdig Ferdig
20-004 Samarbeidsavtale - Ressursteam for barnevernet i administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelova kap 20 § 20-2 Ferdig Ferdig
20-003 Møsstrond internatskule - Oppfølgjing av vilkår knytt til kjøpekontrakt Startet Startet
20-002 Økonomireglement - revisjon 2020 Startet Startet
20-001 Tertialrapport 2 og budsjettrevisjon Startet Startet