Oppgaveoversikt: Formannskapet 2020 - 2021

Oppgaver

Sakstekst Link Status politisk Status adm. Komm.dir. komm.
Lønsvurdering for Rådmannen Ferdig Ferdig
Kjøp av einebustad Ferdig Ferdig
Kvito - omdanning til konsern Ferdig Ferdig
Bidrag til TV-aksjonen 2021 Ferdig Ferdig
Kittelsen AS- Søknad om tilskot iht Corona Ferdig Ferdig
Sikringsstrategi - kraftforvaltning Ferdig Ferdig
Magnar Skinnarland- Søknad om tilskot Ferdig Ferdig
Tradmat AS- klagehandsaming på vedtak om tilskot Ferdig Ferdig
Opparbeiding av sykkelløype i Åmot Ferdig Ferdig
Høyringsfråsegn - Framlegg til endring i organiseringa av sivil rettspleie i Sør-Øst Politidistrikt Ferdig Ferdig
Rentesats på lån - Tyrvelid vassverk Ferdig Ferdig
Oppstartsvedtak - Opprusting av VA- anlegg Edland Ferdig Ferdig
VandreTelemark- oppretthalding av aktivitet Ferdig Ferdig
Rauland Skisenter AS - RF Søknad om tilskot Ferdig Ferdig
37/101 Bøli - Søknad om tilskot Ferdig Ferdig
Uliveti AS - Søknad om tilskot Ferdig Ferdig
Raulandsfjell AS- søknad om tilskot Ferdig Ferdig
LSB Smykke AS - RF Søknad om tilskot Ferdig Ferdig
Trad Mat AS - Søknad om Tilskot Ferdig Ferdig
Vinjesvingen Handel - RF søknad om tilskot Ferdig Ferdig
Klyppekroken AS- søknad om tilskot iht Corona Ferdig Ferdig
Vinje Grill og Pizza AS - Søknad om støtte iht Corona Ferdig Ferdig
Groven Camping og Hyttegrend AS - Søknad om tilskot Ferdig Ferdig
Søknad om tilskot - Fjellveterinæren AS Ferdig Ferdig
Kompensasjonsordningen - Handsaming av midlar Ferdig Ferdig
Bidrag til årets fasteaksjon Ferdig Ferdig
Søknad om stans- og parkeringsmyndigheit Startet Startet
G/S-veg Haddland Drift og vedlikehald av ny felles veg til eigedomane Totakvegen 241, 245, 247, 253 og 255 Ferdig Ferdig
Oppstartsvedtak GS-veg Haddland Ferdig Ferdig
Kraftforvaltning - endring av minimumspris Ferdig Ferdig
KS spør - omstilling i Koronaens tid - debatthefte 2021 Ferdig Ferdig
Svar på søknad om stønad Ferdig Ferdig
38/17 Ny brann- og beredskapsstasjon i Vinje - Oppstartsvedtak Startet Startet
Åmot vassverk - oppstartsvedtak Ferdig Ferdig
153/596 - Klage - byggesaksgebyr Ferdig Ferdig
Breibandsutbygging - framføring av fiber til Møsstrond Ferdig Ferdig
Eigedomsfisjon i Telemark Bilruter Ferdig Ferdig
Lønsvurdering for Rådmannen Ferdig Ferdig
Sikringsstrategi - kraftforvaltning Ferdig Ferdig
Utgreiing av gratis barnehageplass for familiens 3. barn Ferdig Ferdig
Utgreiing av gratis skulefritidsordning (SFO) i Vinje kommune Ferdig Ferdig
Søknad om tilskot - Feelgood Ferdig Ferdig
Søknad om tilskot- YX Vinje Servicenter AS Ferdig Ferdig
Nytt felles innkjøpsreglement for Telemark innkjøpssamarbeid Ferdig Ferdig
Næringstomter i Rauland Ferdig Ferdig
Parkering i Fristadgarasjen - vedtekter og drift - 3. gongs handsaming Ferdig Ferdig
Krav til etablering for kraftintensiv næring i Vinje kommune Ferdig Ferdig
Søknad om stønad - Øyfjell Sag AS Ferdig Ferdig
Søknad om tilskot til kjøp av prepareringsmaskin Ferdig Ferdig
Røldal Suldal Kraft (RSK) - konsesjonsfornying - uttale frå Vinje kommune Ferdig Ferdig
Samarbeidsavtale - Ressursteam for barnevernet i administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelova kap 20 § 20-2 Ferdig Ferdig
Møsstrond internatskule - Oppfølgjing av vilkår knytt til kjøpekontrakt Ferdig Ferdig
Økonomireglement - revisjon 2020 Ferdig Ferdig
Tertialrapport 2 og budsjettrevisjon Ferdig Ferdig