Oppgaveoversikt: Investeringer 2022

Oppgaver

Sakstekst Link Status politisk Status adm. Komm.dir. komm.
Vaktrom, kjøkken og kontor Linåkertunet Ferdig Ferdig
Linåkertunet - Automatiske døråpnere Ferdig Ferdig
Gatebelysning Ferdig Startet
Veger Ferdig Ferdig
Prestegard driftsbygning Ferdig Ferdig
Barnehager - Sikkerhetsunderlag lekeapparater Ferdig Ferdig
Utbedring av brannstasjon og helsesenter Ferdig Ferdig Flyttes til nye saker, og prosjekter
Hageskogen boliger - utbedring fukt, kjøkken, vinduer Ferdig Startet
Kaupanger - lydisolasjon kulturskole Ferdig Ferdig
Fåvang barnehage - tiltak temperatur gulv/rom Ferdig Ferdig
Kaupanger - Bygningsmessige arbeider Startet Startet
Servicebygg vaktmestere, renholdere og driftsoperatører Startet Ikke startet
Linåkertunet - Utbedring av tak Ferdig Ferdig
Nytt bofellesskap funksjonshemmede Hageskogen Ferdig Ferdig
Årlig investeringsbehov IKT, Rammebevilgning Ferdig Ferdig