Oppgaveoversikt: Delegerte vedtak

Oppgaver

Saksnr Sakstekst Vedtakets hovedpunkter Ref. Frist Status politisk Status administrativt Rådmannens kommentar
075 Svar på søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak GID 10/38 Terje Røe Sak 18/478 Ferdig Ferdig
074 Godkjent fradeling/tilbakeføring av areal fra boligeiendom GID 6/23 til landbrukseiendom GID 6/1 Vingelen eiendom AS sak 18/466 Ferdig Ferdig
073 Tillatelse til oppføring av bolig og garasje samt tillatelse til avkjørsel NT Ent AS Sak 18/461 Ferdig Ferdig
072 Svar på søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak GID 17/4 Torfinn Røe Sak 18/479 Ferdig Ferdig
071 Godkjent fradeling av to hyttetomter i Øversjødalen hytteområde fra GID 80/10 Kaj M Trana Sak 18/647 Ferdig Ferdig
070 Svar på søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak GID 77/8 Karl Martin Jordet Sak 18/423 Ferdig Ferdig
069 Svar på søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak GID 3/24 Grim J Aasgård Sak 18/426 Ferdig Ferdig
068 svar på søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak GID 3/10 Øyvind Aas Sak 18/465 Ferdig Ferdig
067 Dispensasjon til fradeling av tilleggsareal fra GI11/1 til boligeiendom GID 11/29 Karin S Lilleeidet Sak 18/653 Ferdig Ferdig
066 Godkjent søknad om bygging av atkomstveien og park.plasser i Vola, Hodalen Torgeir W Tronslien Sak 18/537 Ferdig Ferdig
065 Svar på søknad om konsesjon GID 27/1 iog 27/117 Trond Erlien Ferdig Ferdig
064 Fritak fra båndtvang for taksering av rype i Langsjølia, Orvdalen og Svartdalen Ola P Søndmør, Gunn H Jordmoen, Torstein Dehn Sak 18/598 Ferdig Ferdig
063 Godkjent oppføring av tilbygg og fasadeendring på seterstue GID 63/15 Aud I Dalløkken Sak 18/391 Ferdig Ferdig
062 Godkjent søknad om oppføring av ny plansilo i betong GID 37/2 Anders D Y Urset Sak 18/447 Ferdig Ferdig
061 Motorferdsel - Stortjønna, div transport Tolga JFF v/Stian Evensen og Magnar Gundersen Sak 18/563 Ferdig Ferdig
060 Søknad om støtte - næringsbidrag til utstillinger i Galleri Tøysentralen Helga D Storbekken Sak 18/362 Ferdig Ferdig
06 Godkjent søknad om bygging av atkomstveien og park.plasser i Vola, Hodalen Torgeir W Tronslien Sak 18/573 Ferdig Ferdig
059 Svar på søknad om økonomisk støtte til turskiltprosjektet Fjellregionen arrangement v/Roar Aksdal Sak 18/63 Ferdig Ferdig
058 Søknad om motorferdsel i utmark, restaurering av tak, Nybua Arnstein Galaaen og Jan M Flaten Sak 18/513 Ferdig Ferdig
057 Godkjent fradeling av tomt nr 11 og 13 i Vesleåsen boligfelt Tolga kommune Sak 18/503 Ferdig Ferdig
056 Godkjent fradeling av tilleggsareal til Tolga skole fra GID 26/4 Jon Oddvar Eide Sak 18/477 Ferdig Ferdig
055 Svar på søknad om fradeling av gårdstun boligformål GID 63/32 Aud Inger og Kjell Dalløkken sak 18/224 Ferdig Ferdig
054 Godkjent fradeling av gårdstunet Nordli fra GID 63/32 Aud Inger og Kjell Dalløkken Sak 18/224 Ferdig Ferdig
053 Godkjent fradeling av to hyttetomter fra GID 80/14 Stig R Øien Sak 18/368 Ferdig Ferdig
052 Tillatelse til å rive uthus, oppføring av nytt og tilbygg til hytte, samt installering av forbrenningstoalett Lars Bangen Sak 17/1146 Ferdig Ferdig
051 Tilatelse til oppføring av nytt seterfjøs, tilbygg seterstue og ombygging gml seterfjøs Øistein Aasen Sak 18/456 Ferdig Ferdig
050 VEdtak vedr mottatt klage på tildelingadresse for seterbygg GID 83/8 Bjørn og Hallstein Øversjøen Sak 17/604 Ferdig Ferdig
049 Tillatelse til anleggeing av minirenseanlegg på GID 83/31 Engset rør AS Sak 18/297 Ferdig Ferdig
048k Skjenkebevilling ved arr. Tolga-Os janitsjar v/Bård Langøien Sak 18/395 Ferdig Ferdig
047 Tillatelse til oppsetting av beitegjerde, Hummelfjellet Erlien grunneierlag v/Steinar Østgård Sak 17/742 Ferdig Ferdig
046 Tilbygg bolig Per Erik Søberg Sak 18/460 Ferdig Ferdig
045 Søknad om å rive uthus og sette opp nytt. Tor Asbjørn Kittelsen Sak 18/130 Ferdig Ferdig
044 Utslippstillatelse sanitært avløpsvann hytte Audun Holte Sak 18/304 Ferdig Ferdig
043 Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning Lasskjørerfest i Vingelen v/Jorun E Nyvoll Sak 18/129 Ferdig Ferdig
042 Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning Påskegilde, Vingelen Sak 18/274 Ferdig Ferdig
041 Lavtflyvning i verneområder - søknad om dispensasjon Norges Geologoiske undersøkelser Sak 18/27 Ferdig Ferdig
040 Svar på søknad om konsesjon GID 1/23 Maren Hernes og Audun Tobro Sak 18/39 Ferdig Ferdig
039 Svar på søknad om konsesjon GID 1/24 Torfinn Røe Sak 18/38 Ferdig Ferdig
038 Svar på søknad om konsesjon GID 1/25 Jan Røe Sak 18/37 Ferdig Ferdig
037 Svar på søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord GID 19/1 Arve Trøan Sak 17/1348 Ferdig Ferdig
036 Tilbygg Tolga handelssenter GID 39/3 Rammetillatelse Sak 17/1108 Ferdig Ferdig
035 Vedtak om spesialundervisning U.OFF U.OFF Ferdig Ferdig
034 Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning Øversjødalen samfunnshus Sak 18/255 Ferdig Ferdig
033 Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning Petrus C A Van Gastel Sak 18/249 Ferdig Ferdig
032 Svar på søknad nydyrking Arve Trøan Sak 18/12 Ferdig Ferdig
031 Svar på søknad nydyrking Nils Eide Sak 17/1052 Ferdig Ferdig
030 Svar på søknad om fradeling av tilleggsareal Ola Gjelten Sak 17/746 Ferdig Ferdig
029/18 Dispensasjon til fradeling av tilleggsareal til festeeiendom Ola Gjelten Sak 17/746 Ferdig Ferdig
028/18 Søknad om fradeling - Sagmoen Arne Haugli Sak 17/1255 Ferdig Ferdig
027/18 Dispensasjon til fradeling av landbruksareal fra GID 17/22 til industriformål - tilleggsareal Alvdal skurlag Arne Haugli Sak 17/1255 Ferdig Ferdig
026/18 Godkjent fradeling av feste GID 65/1/2 til eget gnr/bnr Stein P Rye Sak 17/1147 Ferdig Ferdig
025/18 Tillatelse til riving av deler av fjøs Brødr. Harsjøen /Sidsel Nygård Sak 18/253 Ferdig Ferdig
024/18 Søknad dispensasjon - båndtvang Femund Jakt og hundeskole v/Knut Østmo Sak 18/240 Ferdig Ferdig
023/18 Tillatelse til tiltak - vinterhage Per Johan Gjelten Sak 18/105 Ferdig Ferdig
022/18 Tillatelse til fasadeendring ved vaskehall Tolga bensin & service Sak 18/85 Ferdig Ferdig
021/18 Tillatelse til tre bygningsendringer Bbi AS Sak 17/210 Ferdig Ferdig
020/18 Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning Tolga skolemusikkkorps Sak 17/1321 Ferdig Ferdig
019/18 Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning Vingelen Musikkforening Sak 17/1242 Ferdig Ferdig
018/18 Søknad om deling av matrikkelenhet Ola Eivind Rye Sak 17/1230 Ferdig Ferdig
017/18 Tillatelse til oppføring av glassveranda Oddbjørg Aasgjelten Sak 16/630 Ferdig Ferdig
016/18 Tillatelse rehab av pipe Røe Bygg Sak 18/24 Ferdig Ferdig
015/18 Bruk av snøscooter - bestandstelling av gaupe Ola Jordet/Åge M Nytrøen/Arne Gjelten Sak 18/131 Ferdig Ferdig
014/18 Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning Jorun E Nyvoll Sak 18/129 Ferdig Ferdig
013/18 Oppsyn i forhold til dokumentasjon av uønsket tamrein beite - snøscooter Hodalen grunneierlag og Hodalen Utmarkslag Sak 17/1311 Ferdig Ferdig
012/18 Fritak fra båndtvangsbestemmelsene Østerdal Fuglehundklubb Sak 18/57 Ferdig Ferdig
011/18 Avkorting i regionalt miljøtilskudd og prod.tilskudd Hodalen Samdrift Sak 17/1270 Ferdig Ferdig
010/18 Avkorting i regionalt miljøtilskudd og prod.tilskudd Sissel Skarsbø Sak 17/1274 Ferdig Ferdig
009/18 Deling av landbrukseiendom Karin S Lilleeidet Sak 16/464 Ferdig Ferdig
008/18 Ombygging av landbruksvei Nils Eide Sak 18/98 Ferdig Ferdig
007/18 Avkorting i regionalt miljøtilskudd og prod.tilskudd Torstein Storhaug Sak 17/1274 Ferdig Ferdig
006/18 Tillatelse til oppføring av garasje Søkere; Maren R og Trond Rusten Sak 15/425 Ferdig Ferdig
005/18 Utsettelse av arb.frist - Tjønnhauan Natursti Søker: Martin Tronslien/Tolga frivilligsentral Sak 16/757 Ferdig Ferdig
004/18 Godkjenning av plan for nydyrking Søker: Tollefshagen DA Sak 17/938 Ferdig Ferdig
003/18 Utsettelse av arb.frist - retaurering av løe Søker: Trond Erlien Sak 13/524 Ferdig Ferdig
002/18 Utsettelse av arb.frist - retaurering av smie Søker: Guro Svae Sak 13/526 Ferdig Ferdig
001/18 Utsettelse av arb.frist - retaurering av seterstue Søker: Mari Trøan Sak 14/531 Ferdig Ferdig