Oppgaveoversikt: Delegerte vedtak

Oppgaver

Saksnr Sakstekst Vedtakets hovedpunkter Ref. Frist Status politisk Status administrativt Rådmannens kommentar
043 Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning Lasskjørerfest i Vingelen v/Jorun E Nyvoll Sak 18/129 Ferdig Ferdig
042 Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning Påskegilde, Vingelen Sak 18/274 Ferdig Ferdig
041 Lavtflyvning i verneområder - søknad om dispensasjon Norges Geologoiske undersøkelser Sak 18/27 Ferdig Ferdig
040 Svar på søknad om konsesjon GID 1/23 Maren Hernes og Audun Tobro Sak 18/39 Ferdig Ferdig
039 Svar på søknad om konsesjon GID 1/24 Torfinn Røe Sak 18/38 Ferdig Ferdig
038 Svar på søknad om konsesjon GID 1/25 Jan Røe Sak 18/37 Ferdig Ferdig
037 Svar på søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord GID 19/1 Arve Trøan Sak 17/1348 Ferdig Ferdig
036 Tilbygg Tolga handelssenter GID 39/3 Rammetillatelse Sak 17/1108 Ferdig Ferdig
035 Vedtak om spesialundervisning U.OFF U.OFF Ferdig Ferdig
034 Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning Øversjødalen samfunnshus Sak 18/255 Ferdig Ferdig
033 Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning Petrus C A Van Gastel Sak 18/249 Ferdig Ferdig
032 Svar på søknad nydyrking Arve Trøan Sak 18/12 Ferdig Ferdig
031 Svar på søknad nydyrking Nils Eide Sak 17/1052 Ferdig Ferdig
030 Svar på søknad om fradeling av tilleggsareal Ola Gjelten Sak 17/746 Ferdig Ferdig
029/18 Dispensasjon til fradeling av tilleggsareal til festeeiendom Ola Gjelten Sak 17/746 Ferdig Ferdig
028/18 Søknad om fradeling - Sagmoen Arne Haugli Sak 17/1255 Ferdig Ferdig
027/18 Dispensasjon til fradeling av landbruksareal fra GID 17/22 til industriformål - tilleggsareal Alvdal skurlag Arne Haugli Sak 17/1255 Ferdig Ferdig
026/18 Godkjent fradeling av feste GID 65/1/2 til eget gnr/bnr Stein P Rye Sak 17/1147 Ferdig Ferdig
025/18 Tillatelse til riving av deler av fjøs Brødr. Harsjøen /Sidsel Nygård Sak 18/253 Ferdig Ferdig
024/18 Søknad dispensasjon - båndtvang Femund Jakt og hundeskole v/Knut Østmo Sak 18/240 Ferdig Ferdig
023/18 Tillatelse til tiltak - vinterhage Per Johan Gjelten Sak 18/105 Ferdig Ferdig
022/18 Tillatelse til fasadeendring ved vaskehall Tolga bensin & service Sak 18/85 Ferdig Ferdig
021/18 Tillatelse til tre bygningsendringer Bbi AS Sak 17/210 Ferdig Ferdig
020/18 Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning Tolga skolemusikkkorps Sak 17/1321 Ferdig Ferdig
019/18 Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning Vingelen Musikkforening Sak 17/1242 Ferdig Ferdig
018/18 Søknad om deling av matrikkelenhet Ola Eivind Rye Sak 17/1230 Ferdig Ferdig
017/18 Tillatelse til oppføring av glassveranda Oddbjørg Aasgjelten Sak 16/630 Ferdig Ferdig
016/18 Tillatelse rehab av pipe Røe Bygg Sak 18/24 Ferdig Ferdig
015/18 Bruk av snøscooter - bestandstelling av gaupe Ola Jordet/Åge M Nytrøen/Arne Gjelten Sak 18/131 Ferdig Ferdig
014/18 Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning Jorun E Nyvoll Sak 18/129 Ferdig Ferdig
013/18 Oppsyn i forhold til dokumentasjon av uønsket tamrein beite - snøscooter Hodalen grunneierlag og Hodalen Utmarkslag Sak 17/1311 Ferdig Ferdig
012/18 Fritak fra båndtvangsbestemmelsene Østerdal Fuglehundklubb Sak 18/57 Ferdig Ferdig
011/18 Avkorting i regionalt miljøtilskudd og prod.tilskudd Hodalen Samdrift Sak 17/1270 Ferdig Ferdig
010/18 Avkorting i regionalt miljøtilskudd og prod.tilskudd Sissel Skarsbø Sak 17/1274 Ferdig Ferdig
009/18 Deling av landbrukseiendom Karin S Lilleeidet Sak 16/464 Ferdig Ferdig
008/18 Ombygging av landbruksvei Nils Eide Sak 18/98 Ferdig Ferdig
007/18 Avkorting i regionalt miljøtilskudd og prod.tilskudd Torstein Storhaug Sak 17/1274 Ferdig Ferdig
006/18 Tillatelse til oppføring av garasje Søkere; Maren R og Trond Rusten Sak 15/425 Ferdig Ferdig
005/18 Utsettelse av arb.frist - Tjønnhauan Natursti Søker: Martin Tronslien/Tolga frivilligsentral Sak 16/757 Ferdig Ferdig
004/18 Godkjenning av plan for nydyrking Søker: Tollefshagen DA Sak 17/938 Ferdig Ferdig
003/18 Utsettelse av arb.frist - retaurering av løe Søker: Trond Erlien Sak 13/524 Ferdig Ferdig
002/18 Utsettelse av arb.frist - retaurering av smie Søker: Guro Svae Sak 13/526 Ferdig Ferdig
001/18 Utsettelse av arb.frist - retaurering av seterstue Søker: Mari Trøan Sak 14/531 Ferdig Ferdig