Oppgaveoversikt: Delegerte vedtak 2018

Oppgaver

Saksnr Sakstekst Vedtakets hovedpunkter Ref. Link Frist Status politisk Status administrativt Kommunedirektørens kommentar Saksbehandlers kommentar (vises kun hvis saksbehandler har tillatt ekstern visning)
164 Søknad om refusjon av utgifter til renovasjon Solveig Bakken - ikke gitt refusjon 18/1162 Ferdig Ferdig
163 Støtte til bokprosjekt om dekorasjonsmaling Amund Spangen - tilskudd på kr. 4.000,- 18/1031 Ferdig Ferdig
162 Godkjent riving av fjøs og våningshus GID 10/47 Ole Trøan 18/1140 Ferdig Ferdig
161 Tillatelse til anlegging av avløpsanlegg GID 68/13 Moan Bygg, Tolga 18/1108 Ferdig Ferdig
160 Omgjøring av vedtak - bygging av landbruksvei GID 65/1 Stein P Rye 18/789 Ferdig Ferdig
159 Utslippstilaltelse GID 68/13 Tore og Inge Brennmoen Tollan 18/1108 Ferdig Ferdig
158 Dispensasjon og tillatelse til plassering av brakke på GID 39/423 Kommunen v/ Jon Arve Engebakken 18/1015 Ferdig Ferdig
157 Svar på søknad om deling av grunneiendomGID 47/6 Sindre Hagen 18/894 Ferdig Ferdig
156 Tillatelse til oppføring av nytt vedskjul på GID 39/232 Per Halck 18/164 Ferdig Ferdig
155 Svar på søknad om oppretting/endring av matrikkelenhet, rekv av oppmålingsforretning GID 15/7 Anders Nordstad 17/1330 Ferdig Ferdig
154 Svar på søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord GID 3/24 Grim Jardar Aasgård 18/430 Ferdig Ferdig
153 Korpsfestival - tilskudd Tolga-Os Janitsjar 18/511 Ferdig Ferdig
152 Avslag på søknad om støtte til allmennyttige formål "Norges beste utsikter" Tronfjell opplevelser v/Jarle Tronslien 18/554 Ferdig Ferdig
151 Godkjent rivesøknad for samtlige bygg beliggende på feste GID 10/28 til 10/28/11 - Hallrøsta pelsdyrfarm Øyvind Eriksen 18/1059 Ferdig Ferdig
150 Svar på tilleggssøknad nydyrking GID 10/3 Lars Ivar Jordet 18/1095 Ferdig Ferdig
149 Svar på søknad om tilskudd til drenering, GID 10/28,10/32, 10/79, 7/1 Geir Rønning 18/1096 Ferdig Ferdig
148 Dispensasjon til fradeling av kårbolig på landbrukseiendom GID 5/5 til selvstendig boligeiendom Grete Christensen 18/829 Ferdig Ferdig
147 Vedtak om pålegg, tvangsmulkt og bruk av forelegg etter plan-og bygningsloven GID 10/47 Ole Trøan 18/353 Ferdig Ferdig
146 Avslag på søknad omå skifte type taktekking på GID 26/138 Steinar Hagen 16/826 Ferdig Ferdig
145 Svar på søknad om nydyrking GID 3/24 Grim Jardar Aasgård 18/428 Ferdig Ferdig
144 Svar på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom GID 27/205 og 56/5 Jan Magne Flaten 18/1947 Ferdig Ferdig
143 Svar på søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord GID 15/22 Ole Oskar Kleven 18/1018 Ferdig Ferdig
142 Godkjent søknad om oppføring av tilbygg/påbygg til stolpeskur for båndsag GID 6/12 Alvdal skurlag AS 18/990 Ferdig Ferdig
141 Tillatelse til oppføring av tilbygg, bygge inn balkon med glass GID 39/378 Anne Lise Søberg Sønmør 18/1002 Ferdig Ferdig
140 Svar på tilleggssøknad på SMIL-midler GID 3/18 Jens Rune Nyvoll 17/1332 Ferdig Ferdig
139 Svar på søknad om utsettelse av arbeidsfrist GID 17/4 SMIL Torfinn Røe 16/1318 Ferdig Ferdig
138 Tillatelse til oppføring av rekkehus nr 2, carport, boder, GID 39/158, gml doktorgården Jess-Bygg 18/985 Ferdig Ferdig
137 Tillatelse til riving av eldre bygning GID 39/158, gamle doktorgården Jess-Bygg 18/985 Ferdig Ferdig
136 Tilbygg til eksisterende fritidsbolig GID 65/86 Røstvika Bjørg Sundberg 18/750 Ferdig Ferdig
135 Søknad om bygging av enebolig GID 17/272 Vesleåsen Simen Aasheim Grue 18/720 Ferdig Ferdig
134 Søknad om utsettelse av arbeidsfrist SMIL GID 7/1 Einar Hilmarsen Ferdig Ferdig
133 Søknad oppsetting av fritidsbolig GID 17/265 Knausvola Sigrid Jordet og Geir Løvik 18/866 Ferdig Ferdig
132 Utslippstillatelse sanitærvann fra brakkerigg Erlia og Kleven Skanska 18/816 Ferdig Ferdig
131 Søknad om motorferdsel i utmark Thomas L Engåvoll 18/976 Ferdig Ferdig
130 Søknad om tilatelse - rive uthus og nytt anneks Sigbjørn Nygård 18/700 Ferdig Ferdig
129 Søknad om fradeling av gårdstun - GID 80/ Unn Siri Grøndalen 18/420 Ferdig Ferdig
128 Søknad om konsesjon GID 72/3 Marit Magnesdatter-Jordet og Kim Ophus 18/971 Ferdig Ferdig
127 10 nye boliger på GID 39/2 Bbi AS 18/210 Ferdig Ferdig
126 Konsesjon på oppdrett av hjort Morten Nyhus 18/621 Ferdig Ferdig
125 Drenering av jordbruksjord- søknad om tilskudd Odd Rune Enget 18/940 Ferdig Ferdig
124 Søknad om tilskudd Nord-ØSterdal Fly og militærhistorisk forening 18/951 Ferdig Ferdig
123 Bok om Glomma - søknad om støtte Forlaget Historie og Kultur AS 18/387 Ferdig Ferdig
122 Oppretting/endring av matrikkelenhet GID 5/5 Grethe Christensen 18/829 Ferdig Ferdig
121 Oppretting eller endring av Matrikkelenhet Eva Rønningen 18/729 Ferdig Ferdig
120 Fradeling av gårdstun GID 80/7 Unn Siri Grøndalen 18/420 Ferdig Ferdig
119 Driftsilskudd Nord-Østerdal symfoniorkester 18/934 Ferdig Ferdig
118 Avløpsanlegg og utslippstillatelse GID 2/5 Knut Egil Haug 18/892 Ferdig Ferdig
117 Byggesak- seksjonering av leiligheter Vingelen eiendom AS 18/749 Ferdig Ferdig
116 Byggesak - tillatelse til anlegging av avløpsanlegg og utslipstillatelse for svartvann Anders Ellefsplass 18730 Ferdig Ferdig
115 Disp fra båndtvangsbestemmelser Hedmark og Oppland fuglehundklubb 18/923 Ferdig Ferdig
114 Boligrigg i forbindelse med utbygging av Tolga kraftverk Skanska 18/461 Ferdig Ferdig
113 Tillatelse til bygging av landbruksvei GID 65/1 Stein P Rye Sak 18/789 Ferdig Ferdig
112 Godkjenning av plan for nydyrking GID 39/275 Heidi Øien Sak 18/421 Ferdig Ferdig
111 Tillatelse til avløpsanlegg GID 68/29 Heidi og Øivind Holt Sak 18/719 Ferdig Ferdig
110 Søknad om utslippstillalelse GID 68/29 Heidi og Øivind Holt Sak 18/719 Ferdig Ferdig
109 Tillatelse til avløpsanlegg GID 68/15 Knut Dalen Sak 18/718 Ferdig Ferdig
108 Søknad om utslippstillatelse GID 68/15 Knut Dalen Sak 18/718 Ferdig Ferdig
107 Tillatelse til riving av driftsbygning GID 17/69 Sidsel Nygård/Stein P Rye Sak 18/801 Ferdig Ferdig
106 Plan for nydyrking GID 10/ 30og 57 Marie Wiggen Sak 16/1350 Ferdig Ferdig
105 Fritak fra boplikt, GID 17/69 Sidsel Nygård Sak 18/832 Ferdig Ferdig
104 Svar på søknad -fradeling av kårhus GID 65/5 Johanne Aas Rye Sak 18/756 Ferdig Ferdig
103 Opføring av hytte, garasje, anneks GID 83/25 Evald Langsjøvold Sak 18/736 Ferdig Ferdig
102 Søknad om godkjenning av nydyrking GID 3/24 Grim Jardar Aasgård Sak 18/427 Ferdig Ferdig
101 Byggesak - Knausvola hyttefelt-ny hytte Astrid Hernæs og Svend-Arne Lothe Sak 18/677 Ferdig Ferdig
100 Bygningsendring, fasadeendring GID 39/271 Marthe Sofie Mogel Sak 18/661 Ferdig Ferdig
099 Søknad om godkjenning av nydyrking GID 3/23 Ingmar Nesteby Sak 18/429 Ferdig Ferdig
098 Søknad om utslippstillatels, avløpsanlegg Jan Håvard Skjetne, Ingvild Anne Skjetne Sak 18/517 Ferdig Ferdig
097 Søknad om utslippstillatelse Ingvild Anne Skjetne Sak 18/369 Ferdig Ferdig
096 Tilbygg Tolga handelssenter GID 39/3 Norconsult Sak 17/1108 Ferdig Ferdig
095 SMIL-midler, stabbur Marit Gilleberg og John H Stensli Sak 18/581 Ferdig Ferdig
094 Godkjent fradeling av kårbolig Johanne Aas Rye Sak 18/756 Ferdig Ferdig
093 Tillatelse til oppføring av enebolig og garasje Erle Teigen Husa og Bjørnar Husa Sak 18/595 Ferdig Ferdig
092 Svar på søknad om utsettelse av arbeisfrist - spesielle miljøtiltak Sindre Wardenær Sak 16/652 Ferdig Ferdig
091 Motorferdsel i utmark - frakting av utstyr til hytte i Nordre Rausjødalen Eivind Moen Sak 18/768 Ferdig Ferdig
090 Svar på søknad om deling av grunneiendom Karin Synnøve Lilleeidet Sak 18/653 Ferdig Ferdig
089 Svar på søknad om utsettelse av arbeidsfrist - tilskudd spesielle miljøtiltak Toril Østvang Sak 16/1118 Ferdig Ferdig
088 Svar på søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak Svein Joten Sak 18/402 Ferdig Ferdig
087 Svar på søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak Hallvard Urset Sak 18/440 Ferdig Ferdig
086 Svar på søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak - SMIL Elin Vangstrøen Sak 18/422 Ferdig Ferdig
085 Videreføring av kjøretillatelse i utmark - Londalen Bratthøa sauhamnelag v/Halvard Urset Sak 17/858 Ferdig Ferdig
084 Tillatelse til oppføring av tilbygg hytte Jostein Flatgård Sak 18/268 Ferdig Ferdig
083 Tillatelse til oppføring av to tilbygg på hytte Øystein Fiskvik Sak 18/492 Ferdig Ferdig
082 Tillatelse til oppføring av tilbygg til våningshus Leif Kåre Trøan Sak 18/351 Ferdig Ferdig
081 Tillatelse til riving av anneks/uthus og oppsetting av nytt anneks Marit Borge Sak 18/350 Ferdig Ferdig
080 Tillatelse til oppføring av ny hytte Ingvild Skjetne Sak 18/384 Ferdig Ferdig
079 Søknad om tillatelse til tiltak- rammetilatelse Alvdal skurlag AS Sak 18/717 Ferdig Ferdig
078 Tiltak uten ansvarsrett Anders D Y Urset Sak 18/609 Ferdig Ferdig
077 Tillatelse til oppføring av ny hytte Jan Håvard Skjetne Sak 18/382 Ferdig Ferdig
076 Svar på søknad om tilskudd til drenering Sindre Wardenær Sak 17/1329 Ferdig Ferdig
075 Svar på søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak GID 10/38 Terje Røe Sak 18/478 Ferdig Ferdig
074 Godkjent fradeling/tilbakeføring av areal fra boligeiendom GID 6/23 til landbrukseiendom GID 6/1 Vingelen eiendom AS sak 18/466 Ferdig Ferdig
073 Tillatelse til oppføring av bolig og garasje samt tillatelse til avkjørsel NT Ent AS Sak 18/461 Ferdig Ferdig
072 Svar på søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak GID 17/4 Torfinn Røe Sak 18/479 Ferdig Ferdig
071 Godkjent fradeling av to hyttetomter i Øversjødalen hytteområde fra GID 80/10 Kaj M Trana Sak 18/647 Ferdig Ferdig
070 Svar på søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak GID 77/8 Karl Martin Jordet Sak 18/423 Ferdig Ferdig
069 Svar på søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak GID 3/24 Grim J Aasgård Sak 18/426 Ferdig Ferdig
068 svar på søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak GID 3/10 Øyvind Aas Sak 18/465 Ferdig Ferdig
067 Dispensasjon til fradeling av tilleggsareal fra GI11/1 til boligeiendom GID 11/29 Karin S Lilleeidet Sak 18/653 Ferdig Ferdig
066 Godkjent søknad om bygging av atkomstveien og park.plasser i Vola, Hodalen Torgeir W Tronslien Sak 18/537 Ferdig Ferdig
065 Svar på søknad om konsesjon GID 27/1 iog 27/117 Trond Erlien Ferdig Ferdig
064 Fritak fra båndtvang for taksering av rype i Langsjølia, Orvdalen og Svartdalen Ola P Søndmør, Gunn H Jordmoen, Torstein Dehn Sak 18/598 Ferdig Ferdig
063 Godkjent oppføring av tilbygg og fasadeendring på seterstue GID 63/15 Aud I Dalløkken Sak 18/391 Ferdig Ferdig
062 Godkjent søknad om oppføring av ny plansilo i betong GID 37/2 Anders D Y Urset Sak 18/447 Ferdig Ferdig
061 Motorferdsel - Stortjønna, div transport Tolga JFF v/Stian Evensen og Magnar Gundersen Sak 18/563 Ferdig Ferdig
060 Søknad om støtte - næringsbidrag til utstillinger i Galleri Tøysentralen Helga D Storbekken Sak 18/362 Ferdig Ferdig
06 Godkjent søknad om bygging av atkomstveien og park.plasser i Vola, Hodalen Torgeir W Tronslien Sak 18/573 Ferdig Ferdig
059 Svar på søknad om økonomisk støtte til turskiltprosjektet Fjellregionen arrangement v/Roar Aksdal Sak 18/63 Ferdig Ferdig
058 Søknad om motorferdsel i utmark, restaurering av tak, Nybua Arnstein Galaaen og Jan M Flaten Sak 18/513 Ferdig Ferdig
057 Godkjent fradeling av tomt nr 11 og 13 i Vesleåsen boligfelt Tolga kommune Sak 18/503 Ferdig Ferdig
056 Godkjent fradeling av tilleggsareal til Tolga skole fra GID 26/4 Jon Oddvar Eide Sak 18/477 Ferdig Ferdig
055 Svar på søknad om fradeling av gårdstun boligformål GID 63/32 Aud Inger og Kjell Dalløkken sak 18/224 Ferdig Ferdig
054 Godkjent fradeling av gårdstunet Nordli fra GID 63/32 Aud Inger og Kjell Dalløkken Sak 18/224 Ferdig Ferdig
053 Godkjent fradeling av to hyttetomter fra GID 80/14 Stig R Øien Sak 18/368 Ferdig Ferdig
052 Tillatelse til å rive uthus, oppføring av nytt og tilbygg til hytte, samt installering av forbrenningstoalett Lars Bangen Sak 17/1146 Ferdig Ferdig
051 Tilatelse til oppføring av nytt seterfjøs, tilbygg seterstue og ombygging gml seterfjøs Øistein Aasen Sak 18/456 Ferdig Ferdig
050 VEdtak vedr mottatt klage på tildelingadresse for seterbygg GID 83/8 Bjørn og Hallstein Øversjøen Sak 17/604 Ferdig Ferdig
049 Tillatelse til anleggeing av minirenseanlegg på GID 83/31 Engset rør AS Sak 18/297 Ferdig Ferdig
048k Skjenkebevilling ved arr. Tolga-Os janitsjar v/Bård Langøien Sak 18/395 Ferdig Ferdig
047 Tillatelse til oppsetting av beitegjerde, Hummelfjellet Erlien grunneierlag v/Steinar Østgård Sak 17/742 Ferdig Ferdig
046 Tilbygg bolig Per Erik Søberg Sak 18/460 Ferdig Ferdig
045 Søknad om å rive uthus og sette opp nytt. Tor Asbjørn Kittelsen Sak 18/130 Ferdig Ferdig
044 Utslippstillatelse sanitært avløpsvann hytte Audun Holte Sak 18/304 Ferdig Ferdig
043 Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning Lasskjørerfest i Vingelen v/Jorun E Nyvoll Sak 18/129 Ferdig Ferdig
042 Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning Påskegilde, Vingelen Sak 18/274 Ferdig Ferdig
041 Lavtflyvning i verneområder - søknad om dispensasjon Norges Geologoiske undersøkelser Sak 18/27 Ferdig Ferdig
040 Svar på søknad om konsesjon GID 1/23 Maren Hernes og Audun Tobro Sak 18/39 Ferdig Ferdig
039 Svar på søknad om konsesjon GID 1/24 Torfinn Røe Sak 18/38 Ferdig Ferdig
038 Svar på søknad om konsesjon GID 1/25 Jan Røe Sak 18/37 Ferdig Ferdig
037 Svar på søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord GID 19/1 Arve Trøan Sak 17/1348 Ferdig Ferdig
036 Tilbygg Tolga handelssenter GID 39/3 Rammetillatelse Sak 17/1108 Ferdig Ferdig
035 Vedtak om spesialundervisning U.OFF U.OFF Ferdig Ferdig
034 Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning Øversjødalen samfunnshus Sak 18/255 Ferdig Ferdig
033 Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning Petrus C A Van Gastel Sak 18/249 Ferdig Ferdig
032 Svar på søknad nydyrking Arve Trøan Sak 18/12 Ferdig Ferdig
031 Svar på søknad nydyrking Nils Eide Sak 17/1052 Ferdig Ferdig
030 Svar på søknad om fradeling av tilleggsareal Ola Gjelten Sak 17/746 Ferdig Ferdig
029/18 Dispensasjon til fradeling av tilleggsareal til festeeiendom Ola Gjelten Sak 17/746 Ferdig Ferdig
028/18 Søknad om fradeling - Sagmoen Arne Haugli Sak 17/1255 Ferdig Ferdig
027/18 Dispensasjon til fradeling av landbruksareal fra GID 17/22 til industriformål - tilleggsareal Alvdal skurlag Arne Haugli Sak 17/1255 Ferdig Ferdig
026/18 Godkjent fradeling av feste GID 65/1/2 til eget gnr/bnr Stein P Rye Sak 17/1147 Ferdig Ferdig
025/18 Tillatelse til riving av deler av fjøs Brødr. Harsjøen /Sidsel Nygård Sak 18/253 Ferdig Ferdig
024/18 Søknad dispensasjon - båndtvang Femund Jakt og hundeskole v/Knut Østmo Sak 18/240 Ferdig Ferdig
023/18 Tillatelse til tiltak - vinterhage Per Johan Gjelten Sak 18/105 Ferdig Ferdig
022/18 Tillatelse til fasadeendring ved vaskehall Tolga bensin & service Sak 18/85 Ferdig Ferdig
021/18 Tillatelse til tre bygningsendringer Bbi AS Sak 17/210 Ferdig Ferdig
020/18 Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning Tolga skolemusikkkorps Sak 17/1321 Ferdig Ferdig
019/18 Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning Vingelen Musikkforening Sak 17/1242 Ferdig Ferdig
018/18 Søknad om deling av matrikkelenhet Ola Eivind Rye Sak 17/1230 Ferdig Ferdig
017/18 Tillatelse til oppføring av glassveranda Oddbjørg Aasgjelten Sak 16/630 Ferdig Ferdig
016/18 Tillatelse rehab av pipe Røe Bygg Sak 18/24 Ferdig Ferdig
015/18 Bruk av snøscooter - bestandstelling av gaupe Ola Jordet/Åge M Nytrøen/Arne Gjelten Sak 18/131 Ferdig Ferdig
014/18 Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning Jorun E Nyvoll Sak 18/129 Ferdig Ferdig
013/18 Oppsyn i forhold til dokumentasjon av uønsket tamrein beite - snøscooter Hodalen grunneierlag og Hodalen Utmarkslag Sak 17/1311 Ferdig Ferdig
012/18 Fritak fra båndtvangsbestemmelsene Østerdal Fuglehundklubb Sak 18/57 Ferdig Ferdig
011/18 Avkorting i regionalt miljøtilskudd og prod.tilskudd Hodalen Samdrift Sak 17/1270 Ferdig Ferdig
010/18 Avkorting i regionalt miljøtilskudd og prod.tilskudd Sissel Skarsbø Sak 17/1274 Ferdig Ferdig
009/18 Deling av landbrukseiendom Karin S Lilleeidet Sak 16/464 Ferdig Ferdig
008/18 Ombygging av landbruksvei Nils Eide Sak 18/98 Ferdig Ferdig
007/18 Avkorting i regionalt miljøtilskudd og prod.tilskudd Torstein Storhaug Sak 17/1274 Ferdig Ferdig
006/18 Tillatelse til oppføring av garasje Søkere; Maren R og Trond Rusten Sak 15/425 Ferdig Ferdig
005/18 Utsettelse av arb.frist - Tjønnhauan Natursti Søker: Martin Tronslien/Tolga frivilligsentral Sak 16/757 Ferdig Ferdig
004/18 Godkjenning av plan for nydyrking Søker: Tollefshagen DA Sak 17/938 Ferdig Ferdig
003/18 Utsettelse av arb.frist - retaurering av løe Søker: Trond Erlien Sak 13/524 Ferdig Ferdig
002/18 Utsettelse av arb.frist - retaurering av smie Søker: Guro Svae Sak 13/526 Ferdig Ferdig
001/18 Utsettelse av arb.frist - retaurering av seterstue Søker: Mari Trøan Sak 14/531 Ferdig Ferdig