Oppgaveoversikt: Kommunestyret 2023

Oppgaver

Sakstekst Link Status politisk Status adm. Komm.dir. komm.
Årsrapport kontrollutvalget 2022 Ferdig Ferdig
Høringsinnspill til tiltaksplan for villrein i Rondane Ferdig Ferdig Svar sendt i portalen 30.5.23
Sluttbehandling revisjon temaplan for kulturminner 2018-2030. Inkludering av Vålebru Ferdig Ferdig
Handlingsplanen Gudbrandsdalen 2030 – Bærekraftig utvikling i Gudbrandsdalen Ferdig Ferdig
Ringebu Eiendomsutvikling AS, søknad om støtte fra kommunalt utviklingsfond Ferdig Ferdig
Utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Randkleivgata 6 Ferdig Ferdig
Utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Bjønnlia U7B "Origo" Ferdig Ferdig
Utbyggingsavtale for gjennomføring av detaljreguleringsplan for Svangvollane Øst Ferdig Ferdig
49/175 og 56/93 Kjøp av eiendommen til Vaala Bruk AS i Åmillom Ferdig Ferdig Avtale godkjent av k styret, og saken går videre.
Boligplan 2023-2030 Ferdig Ferdig
Vedtektsendringer kommunale barnehager Ferdig Ferdig
Barnehage og skole på veg mot 2031. Kvalitets-og utviklingsplan Ferdig Ferdig
Barnehage og skole på veg mot 2031. Kvalitets- og utviklingsrapport 2022. Ferdig Ferdig
Årsregnskap 2022 Ferdig Ferdig
Årsberetning 2022 Ferdig Ferdig
Årsrapport Arbeidsmiljøutvalget 2022 Ferdig Ferdig
Utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Trabelia Nedre (F5.1) Ferdig Ferdig
Utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Slåbakkene F5.8 Ferdig Ferdig
Utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Hestknappen Del 2 Ferdig Ferdig
Utbyggingsavtale for gjennomføring av detaljreguleringsplan for Brugata 16 Ferdig Ferdig
Reguleringsplan Ole Steigs gate 10, 2. gangs behandling Ferdig Startet
Restfinansiering Dagsturhytte og inngåelse av servituttavtaler Ferdig Startet
Forskrift om skolerute Ferdig Ferdig
Skolebruksanalyse Ferdig Startet
006/23 Vedtekter landbruksfond Ringebu Ferdig Ferdig
005/23 Revisjon av styringsdokumenter i Gudbrandsdal Energi Holding AS Ferdig Ferdig Vedtak oversendt GEH AS
004/23 KS debatthefte 1 og 2 - 2023 Ferdig Ferdig
003/23 Detaljregulering for Bjønnlia U7B - Sluttbehandling Ferdig Ferdig
002/23 Søknad om fritak fra politiske verv Ferdig Ferdig