Oppgaveoversikt: Formannskapet 2021

Oppgaver

Sakstekst Link Status politisk Status adm. Komm.dir. komm.
Vekkom løypeforening, søknad om støtte fra kommunalt utviklingsfond Ferdig Ferdig
Vinstra motorsportsarena, søknad om støtte fra kommunalt næringsfond Ferdig Ferdig
Vaala Invest AS, søknad om støtte fra kommunalt utviklingsfond Ferdig Ferdig
Leiekontrakt Freskus - revisjon og utvidelse av leieperiode Ferdig Ferdig Innkalt til møte og revisjon rett før jul 21 Ny avtale er klar, og saken sendes via f skap på ny endring i dato. Oppstart 1.11.23, dagnes avtale løper ut nåværende periode.
Brua blomsterverksted, søknad om støtte fra kommunalt næringsfond Ferdig Ferdig
MGNF, Søknad om støtte fra kommunalt utviklingsfond Ferdig Ferdig
Visit Lillehammer, søknad om støtte fra kommunalt næringsfond Ferdig Ferdig
Fond for kulturbasert næringsutvikling - fordeling til fyrtårnarrangement 2022 Ferdig Ferdig
Søknad om støtte til Stolpejakt på Venabygdsfjellet Ferdig Ferdig
Kommunal kompensjonsordning runde 3 Ferdig Ferdig
Fåvang Løypelag, søknad om støtte fra kommunal utviklingsfond Ferdig Ferdig
Fakkelprisen, søknad om støtte fra kommunalt utviklingsfond Ferdig Ferdig
Venabygdsfjellet vel, søknad om støtte fra kommunalt utviklingsfond Ferdig Ferdig
Høringssvar. Storberget-utvalgets rapport om finansiering av private barnehager. Ferdig Ferdig
Økonomiplan 2022-2025, Arbeidsmøte Ferdig Ferdig
TV-aksjonen 2021 - oppfordring til bidrag Ferdig Ferdig
Hev, søknad om støtte fra kommunalt utviklingsfond Ferdig Ferdig
Fåvang løypelag, søknad om støtte fra kommunalt utviklingsfond Ferdig Ferdig
Varden Restaurant AS, søknad om støtte fra kommunalt næringsfond Ferdig Ferdig
TV-aksjonen 2021 - Anmodning om opprettelse av kommunekomité Ferdig Ferdig
Spidsbergseter Resort Rondane AS, søknad om støtte fra kommunalt næringsfond Ferdig Ferdig
Ringebu kommune, søknad om støtte til informasjonsmateriell Ferdig Ferdig
Kvitfjell Alpinanlegg AS, søknad om støtte fra kommunalt utviklingsfond Ferdig Ferdig
Støtte til setring, nydyrking, rydding, samt kjøp av melkekvoter Ferdig Ferdig
Søknad om støtte - Stiftelsen Ringebu Prestegard Ferdig Ferdig
Venabygdsfjellet Vel, søknad om støtte fra kommunalt utviklingsfond Ferdig Ferdig
Morken Betongvare AS, søknad om støtte fra kommunalt næringsfond. Ferdig Ferdig
B.A. Høyesveen, søknad om støtte fra kommunalt utviklingsfond Ferdig Ferdig
Tilskudd til 17.mai komiteene 2021 Ferdig Ferdig
Værfast søknad om støtte fra kommunalt næringsfond Ferdig Ferdig
Søknad om støtte fra kommunalt næringsfond, Fotograf Marije Baan Ferdig Ferdig
Sport 1 Ringebu, Søknad om støtte fra kommunalt næringsfond Ferdig Ferdig
49/192 - Salmakervegen 23 - klage på gebyr Ferdig Ferdig
Lettvint AS søknad om støtte fra kommunalt næringsfond Ferdig Ferdig
Ringebu Markedsforening, søknad om støtte fra kommunalt utviklingsfond Ferdig Ferdig
Høringssvar NOU 2020: 15 Det handler om Norge Ferdig Ferdig
Regional plan for attraktive byer og tettsteder for gamle Oppland Ferdig Ferdig
98/30 Finansiering av ombygging Fåvang Barnehage H457 Ferdig Ferdig
Søknad om støtte fra kommunalt næringsfond A Bite of Norway AS Ferdig Ferdig
Steen Entreprenør søknad om støtte fra kommunalt næringsfond Ferdig Ferdig
Stas Ringebu AS søknad om støtte fra kommunalt næringsfond Ferdig Ferdig
Selskap under stiftelse søknad om støtte fra kommunalt næringsfond Ferdig Ferdig
Fotograf Ola Rindal søknad om støtte fra kommunalt næringsfond Ferdig Ferdig
Feelgood Ringebu AS søknad om støtte fra kommunalt næringsfond Ferdig Ferdig
Gjennomføring av Vinterfesten 2021 Ferdig Ferdig