Oppgaveoversikt: Oppvekst- og velferdsutvalet 2020

Oppgaver

Saksnr Sakstekst Vedtakets hovedpunkter Ref. Link Frist Status politisk Status administrativt Rådmannens kommentar Saksbehandlers kommentar (vises kun hvis saksbehandler har tillatt ekstern visning)
20-055 Raulandsakademiet AS org nr 946733105 - Søknad om skjenkeløyve frå 2020 - 2024 Startet Startet
20-054 Raulandstoga AS orgnr. 975996662- søknad om skjenkeløyve for perioden 2020 - 2024 Startet Startet
20-053 Groven camping og hyttedrift AS orgnr. 932565099 - søknad om skjenkeløyve for periode 2020-2024 Startet Startet
20-052 Rauland Vaktservice AS - org nr. 911913232 Krossen Pub -søknad om fast skjenkeløyve - perioden 2020 - 2024 Startet Startet
20-051 DNT Telemark ,orgnr. 971422169 Mogen Turisthytte -søknad om fast skjenkeløyve - perioden 2020 - 2024 Startet Startet
20-050 Raulandsfjell AS orgnr. 986715533 - Søknad om skjenkeløyve - perioden 2020 - 2024 Startet Startet
20-049 Rauland høgfjellshotell - fast skjenkeløyve - perioden 2020 - 2024 Startet Startet
20-048 Vinje bryggeri AS - Søknad om serverings- og skjenkeløyve - perioden 2020 - 2024 Startet Startet
20-047 Rauland Fjellkafè - Søknad om skjenkeløyve og serveringsløyve - perioden 2020 - 2024 Startet Startet
20-046 Haukelifjell skisenter AS - fast skjenkeløyve - periode 30062020 - 30062024 Startet Startet
20-045 Mjonøy AS - fast skjenkeløyve - perioden 2020 - 2024 Startet Startet
20-044 Haukeli Hotell & Restaurantdrift AS - fast serverings- og skjenkeløyve Startet Startet
20-043 Stavanger Turistforening org.nr 946846856, Haukeliseter fjellstue - søknad om skjenkeløyve for perioden 2020-2024 Startet Startet
20-042 Tuftin Fjellgard - orgnr. 990455449 - søknad om skjenkeløyve og importløyve for perioden 2020-2024 Startet Startet
20-041 Rauland Skisenter AS - søknad om skjenkeløyve for perioden 2020-2024 Startet Startet
20-040 Søknad om skjenkeløyve - Vågslid Fjellstuer AS Startet Startet
20-039 Rauland Høgfjellshotell AS orgnr 986387978 - søknad om skjenkeløyve 2020 - 2024 Startet Startet
20-038 Heimat Vinje AS, orgnr. 913010132 - søknad om skjenkeløyve for perioden 2020-2024 Startet Startet
20-037 Groven Camping og Hyttedrift AS orgnr. 932565099 - søknad om fast skjenkeløyve for perioden 01.10.2020-30.09.2024 Startet Startet
20-036 AS Vinmonopolet - fast salsløyve - perioden 011020 - 300924 Startet Startet
20-035 Arbuvollen Fjellbutikk AS - Søknad om salsløyve for alkohol - 2020-2024 Startet Startet
20-034 Telemark Dagligvare Åmot AS, Spar Bratland - Søknad om fast salsløyve - perioden 011020 - 300924 Startet Startet
20-033 Coop Extra Vinje - Søknad om salsløyve for alkohol - 2020-2024 Startet Startet
20-032 Rauland Varesenter AS (Spar Rauland) - Søknad om salsløyve for alkohol - 2020-2024 Startet Startet
20-031 Trovatn Landhandel - (Matkroken) - fast salsløyve - perioden 011020 - 300924 Startet Startet
20-030 Haukeli Handel AS / Joker - Søknad om salsløyve for alkohol - 2020-2024 Startet Startet
20-029 Telemark Dagligvare Edland AS, Spar Haukeli - Søknad om fast salsløyve - perioden 011020 - 300924 Startet Startet
20-028 Vinje bryggeri AS - Søknad om salsløyve for alkohol - perioden 2020 - 2004 Startet Startet
20-027 Coop Prix Rauland - Søknad om salsløyve for alkohol - 2020-2024 Startet Startet
20-026 Høyringssvar - nytt reglement for TT-ordninga i Vestfold og Telemark Startet Startet
20-025 Mikroplast i kunstgrasbanar - oppsamling og vedlikehald Ferdig Startet
20-024 Frivilligpris Startet Startet
20-023 Kulturprisen Startet Startet
20-022 Coop Vestfold og Telemark SA 947456415- Coop Extra Åmot - søknad om salsløyve for alkohol 2020-2024 Startet Startet
20-021 Trovatn Landhandel orgnr 941904564 søknad om fornya salsløyve for alkohol 2020-2024 Startet Startet
20-020 Vinje bryggeri as orgnr 919115416 - søknad om fornya salsløyve for alkohol 2020 - 2024 Startet Startet
20-019 Haukeli Handel AS orgnr 911709503 - søknad om fornya salsløyve for alkohol 2020-2024 Startet Startet
20-018 Telemark Daglegvare Edland AS, Spar Haukeli org.nr 914633117- søknad om salsløyve for alkohol for perioden 2020-2024 Startet Startet
20-017 Rauland Varesenter AS, Spar Rauland orgnr 990146969 - søknad om fornying av salsløyve for alkohol 2020 - 2024 Startet Startet
20-016 Telemark Dagligvare Åmot - Spar Bratland orgnr. 914632609 - søknad om salsløyve for alkohol i perioden 2020-2024 Startet Startet
20-015 Coop Vestfold og Telemark SA 947456415- Coop Prix Rauland - søknad om salsløyve for alkohol 2020- 2024 Startet Startet
20-014 Arbuvollen Fjellbutikk AS org.nr 922735239 - søknad om salsløyve for perioden 2020-2024 Startet Startet
20-013 Tittel Tilkn.type Status Tg.kode Utsj. Konverteres Publiseres Startet Startet
20-012 d Vaktservice as orgnr. 911913232, Krossen Pub - søknad om fornya skjenkeløyve 2020-2024 Startet Startet
20-011 Mjonøy AS, orgnr. 998057493 - søknad om skjenkeløyve for perioden 2020-2024 Startet Startet
20-010 Vinje bryggeri AS orgnr. 919115416- søknad om skjenkeløyve 2020-2024 Startet Startet
20-009 Haukeli Hotell & Restaurantdrift AS orgnr 920606415 - søknad om skjenkeløyve 2020- 2024 Startet Startet
20-008 sfjell AS org.nr. 986715533 - søknad om skjenkeløyve 2020 - 2024 Startet Startet
20-007 Rauland fjellkafe orgnr. 986715533, - søknad om skjenkeløyve 2020-2024 Startet Startet
20-006 Søknad om skjenkeløyve for perioden 2020 - 2024 - Raulandsakademiet Startet Startet
20-005 Haukelifjell Skisenter AS org.nr. 988453404 - søknad om skjenkeløyve for perioden 2020 - 2024 Startet Startet
20-004 Raulandsstoga AS org nr. 975996662 - søknad om skjenkeløyve for perioden 2020 - 2024 Startet Startet
20-003 DNT Telemark org.nr. 972422169- Mogen Turisthytte -Søknad om fast skjenkeløyve perioden 2020 - 2024 Startet Startet
20-002 Ruspolitisk handlingsplan 2020 -2024 Startet Startet
20-001 Alkoholpolitiske retningsliner 2020 - 2024 Startet Startet