Oppgaveoversikt: Oppvekst- og velferdsutvalet 2020 - 2021

Oppgaver

Sakstekst Link Status politisk Status adm. Komm.dir. komm.
Høyringsfråsegn - ny opplæringslov og endringar i friskulelova Ferdig Ferdig
Spelemidlar 2022- Rullering av handlingsplandel for idrett, fysiskaktivitet og friluftsliv, prioritering av spelemiddelsøknadar Ferdig Ferdig
Heimat AS -Fjøllhalli - søknad om utvida skjenkeløyve Startet Startet
Søknad om skjenkeløyve Austbø Hotell/Camp Vierli Startet Startet
Utkast til frivlligpolitikk Startet Startet
Kulturprisen 2020 Ferdig Ferdig
Årsplan Frivilligsentralen 2021 Ferdig Ferdig
Kommunedelplan Helse og omsorg - revisjon 2021-2022 - planprosess Startet Startet
Søknad om skjenkeløyve MULTI VEDLIKEHOLD EIENDOM AS Startet Startet
Idrettsstipendet 2020 Startet Startet
Spelemidlar 2021 - Rullering av handlingsplandel for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, prioritering av spelemiddelsøknadar Ferdig Ferdig
Enkel revidering av barnehagevedtektene Ferdig Ferdig
Endring skjenkeløyve Groven Camping og hyttedrift - periode 2020 - 2024 Ferdig Ferdig
Søknad om skjenkeløyve, Fjøllhalli - Heimat AS Ferdig Ferdig
Vinjehuset - søknad om skjenkeløyve Ferdig Ferdig
Vinjesvingen handel AS - søknad om salsløyve for alkohol 2020 - 2024 Ferdig Ferdig
Raulandsakademiet AS org nr 946733105 - Søknad om skjenkeløyve frå 2020 - 2024 Ferdig Ferdig
Raulandstoga AS orgnr. 975996662- søknad om skjenkeløyve for perioden 2020 - 2024 Ferdig Ferdig
Groven camping og hyttedrift AS orgnr. 932565099 - søknad om skjenkeløyve for periode 2020-2024 Ferdig Ferdig
Rauland Vaktservice AS - org nr. 911913232 Krossen Pub -søknad om fast skjenkeløyve - perioden 2020 - 2024 Ferdig Ferdig
DNT Telemark ,orgnr. 971422169 Mogen Turisthytte -søknad om fast skjenkeløyve - perioden 2020 - 2024 Ferdig Ferdig
Raulandsfjell AS orgnr. 986715533 - Søknad om skjenkeløyve - perioden 2020 - 2024 Ferdig Ferdig
Rauland høgfjellshotell - fast skjenkeløyve - perioden 2020 - 2024 Ferdig Ferdig
Vinje bryggeri AS - Søknad om serverings- og skjenkeløyve - perioden 2020 - 2024 Ferdig Ferdig
Rauland Fjellkafè - Søknad om skjenkeløyve og serveringsløyve - perioden 2020 - 2024 Ferdig Ferdig
Haukelifjell skisenter AS - fast skjenkeløyve - periode 30062020 - 30062024 Ferdig Ferdig
Mjonøy AS - fast skjenkeløyve - perioden 2020 - 2024 Ferdig Ferdig
Haukeli Hotell & Restaurantdrift AS - fast serverings- og skjenkeløyve Ferdig Ferdig
Stavanger Turistforening org.nr 946846856, Haukeliseter fjellstue - søknad om skjenkeløyve for perioden 2020-2024 Ferdig Ferdig
Tuftin Fjellgard - orgnr. 990455449 - søknad om skjenkeløyve og importløyve for perioden 2020-2024 Ferdig Ferdig
Rauland Skisenter AS - søknad om skjenkeløyve for perioden 2020-2024 Ferdig Ferdig
Søknad om skjenkeløyve - Vågslid Fjellstuer AS Ferdig Ferdig
Rauland Høgfjellshotell AS orgnr 986387978 - søknad om skjenkeløyve 2020 - 2024 Ferdig Ferdig
Heimat Vinje AS, orgnr. 913010132 - søknad om skjenkeløyve for perioden 2020-2024 Ferdig Ferdig
Groven Camping og Hyttedrift AS orgnr. 932565099 - søknad om fast skjenkeløyve for perioden 01.10.2020-30.09.2024 Ferdig Ferdig
AS Vinmonopolet - fast salsløyve - perioden 011020 - 300924 Ferdig Ferdig
Arbuvollen Fjellbutikk AS - Søknad om salsløyve for alkohol - 2020-2024 Ferdig Ferdig
Telemark Dagligvare Åmot AS, Spar Bratland - Søknad om fast salsløyve - perioden 011020 - 300924 Ferdig Ferdig
Coop Extra Vinje - Søknad om salsløyve for alkohol - 2020-2024 Ferdig Ferdig
Rauland Varesenter AS (Spar Rauland) - Søknad om salsløyve for alkohol - 2020-2024 Ferdig Ferdig
Trovatn Landhandel - (Matkroken) - fast salsløyve - perioden 011020 - 300924 Ferdig Ferdig
Haukeli Handel AS / Joker - Søknad om salsløyve for alkohol - 2020-2024 Ferdig Ferdig
Telemark Dagligvare Edland AS, Spar Haukeli - Søknad om fast salsløyve - perioden 011020 - 300924 Ferdig Ferdig
Vinje bryggeri AS - Søknad om salsløyve for alkohol - perioden 2020 - 2004 Ferdig Ferdig
Coop Prix Rauland - Søknad om salsløyve for alkohol - 2020-2024 Ferdig Ferdig
Høyringssvar - nytt reglement for TT-ordninga i Vestfold og Telemark Ferdig Ferdig
Mikroplast i kunstgrasbanar - oppsamling og vedlikehald Ferdig Ferdig
Frivilligpris Ferdig Ferdig
Kulturprisen Startet Startet
Coop Vestfold og Telemark SA 947456415- Coop Extra Åmot - søknad om salsløyve for alkohol 2020-2024 Ferdig Ferdig
Trovatn Landhandel orgnr 941904564 søknad om fornya salsløyve for alkohol 2020-2024 Ferdig Ferdig
Vinje bryggeri as orgnr 919115416 - søknad om fornya salsløyve for alkohol 2020 - 2024 Ferdig Ferdig
Haukeli Handel AS orgnr 911709503 - søknad om fornya salsløyve for alkohol 2020-2024 Ferdig Ferdig
Telemark Daglegvare Edland AS, Spar Haukeli org.nr 914633117- søknad om salsløyve for alkohol for perioden 2020-2024 Ferdig Ferdig
Rauland Varesenter AS, Spar Rauland orgnr 990146969 - søknad om fornying av salsløyve for alkohol 2020 - 2024 Ferdig Ferdig
Telemark Dagligvare Åmot - Spar Bratland orgnr. 914632609 - søknad om salsløyve for alkohol i perioden 2020-2024 Ferdig Ferdig
Coop Vestfold og Telemark SA 947456415- Coop Prix Rauland - søknad om salsløyve for alkohol 2020- 2024 Ferdig Ferdig
Arbuvollen Fjellbutikk AS org.nr 922735239 - søknad om salsløyve for perioden 2020-2024 Ferdig Ferdig
Tittel Tilkn.type Status Tg.kode Utsj. Konverteres Publiseres Ferdig Ferdig
d Vaktservice as orgnr. 911913232, Krossen Pub - søknad om fornya skjenkeløyve 2020-2024 Ferdig Ferdig
Mjonøy AS, orgnr. 998057493 - søknad om skjenkeløyve for perioden 2020-2024 Ferdig Ferdig
Vinje bryggeri AS orgnr. 919115416- søknad om skjenkeløyve 2020-2024 Ferdig Ferdig
Haukeli Hotell & Restaurantdrift AS orgnr 920606415 - søknad om skjenkeløyve 2020- 2024 Ferdig Ferdig
sfjell AS org.nr. 986715533 - søknad om skjenkeløyve 2020 - 2024 Ferdig Ferdig
Rauland fjellkafe orgnr. 986715533, - søknad om skjenkeløyve 2020-2024 Ferdig Ferdig
Søknad om skjenkeløyve for perioden 2020 - 2024 - Raulandsakademiet Ferdig Ferdig
Haukelifjell Skisenter AS org.nr. 988453404 - søknad om skjenkeløyve for perioden 2020 - 2024 Ferdig Ferdig
Raulandsstoga AS org nr. 975996662 - søknad om skjenkeløyve for perioden 2020 - 2024 Ferdig Ferdig
DNT Telemark org.nr. 972422169- Mogen Turisthytte -Søknad om fast skjenkeløyve perioden 2020 - 2024 Ferdig Ferdig
Ruspolitisk handlingsplan 2020 -2024 Startet Startet
Alkoholpolitiske retningsliner 2020 - 2024 Startet Startet