Oppgaveoversikt: Plan- og miljøutvalet 2020

Oppgaver

Saksnr Sakstekst Vedtakets hovedpunkter Ref. Link Frist Status politisk Status administrativt Rådmannens kommentar Saksbehandlers kommentar (vises kun hvis saksbehandler har tillatt ekstern visning)
20-018 Søknad om deling av landbrukseigedom gnr. 78/1. Ferdig Ferdig
20-017 151/738 - Søknad om dispensasjon - fritidsbustad Ferdig Ferdig
20-016 153/4 tomt H2 - dispensasjon for liggande kledning Startet Startet
20-015 100/18 - Dispensasjon - omfordeling av BYA Startet Startet
20-014 153/82 - Dispensasjon - mønehøgde og omfordeling av BYA Startet Startet
20-013 135/2/3 - Spjotar - Dispensasjon for oppføring av hundehus Startet Startet
20-012 121/1 - Dispensasjon for frådeling av bustadtomt i LNF Startet Startet
20-011 130/37 - Dispensasjon frå føremål og takvinkel Startet Startet
20-010 150/277 - Klage på avvisingsvedtak Startet Startet
20-009 134/1 - Neset - mindre endring Startet Startet
20-008 151/8/11 - Søknad om dispensasjon - Tretak Ferdig Ferdig
20-007 91/1 - Bykleheia - Søknad om dispensasjon - byging av basestasjon for mobikommunikasjon Ferdig Ferdig
20-006 84/5 - Frådeling av tilleggstomt i LNF Startet Startet
20-005 135/2/3 - Dispensasjon for oppføring av hundehus Startet Startet
20-004 98/1 - Terrenginngrep for vinterparkering Stokketjønn Startet Startet
20-003 118/22 - Dispensasjon frå føremål for nytt returpunkt i Øyfjell Startet Startet
20-002 Søknad om konsesjon/fritak buplikt på leilegheiter gnr. 35/153/ seksjon 1 og 9 Ferdig Ferdig
20-001 Søknad om konsesjon for erverv av Kyrkjestaul gnr. 88/2 Ferdig Ferdig