Oppgaveoversikt: Formannskapet 2022

Oppgaver

Sakstekst Link Status politisk Status adm. Komm.dir. komm.
Haukelifjell Skisenter AS Ferdig Ferdig
Rauland Høgfjellshotell AS- søknad om støtte Kommunal/KMD runde 6 Ferdig Ferdig
Søknad om koronakompensasjon - Kvito AS Ferdig Ferdig
Straumstøtte for næringslivet i Vinje Ferdig Ferdig
Kommunal tilskotsordning for 2021/2022 som følge av Koronatiltak Ferdig Ferdig
Klage over avslag på tilknyting til kommunalt avløpsanlegg 99/10, 99/39 og 99/40 Ferdig Ferdig
Rauland Turist AS - søknad om støtte til film og lokasjon Ferdig Ferdig
Rauland Turist AS - Søknad om støtte til drift av skibuss Ferdig Ferdig
Rauland Husflid og Gåvesenter - Søknad om støtte til overtaking Ferdig Ferdig
Lønsvurdering for Rådmannen Startet Startet
Oppstartsvedtak - Sagvegen bru - industriområde Åmot Ferdig Ferdig
Rullering av Samfunnsplanen Startet Startet
Søknad om tilskot Ferdig Startet
Søknad om tilskot til solcelleanlegg på Ridesenteret Ferdig Ferdig
Støtte til TV-aksjonen 2022 Ferdig Ferdig
Retningsliner for støtte til enøk-tiltak Ferdig Ferdig
Pris på skuterløyve i løypenettet sesongen 2022-2023 Ferdig Ferdig
Drøftingssak: Jordskiftesak Totakvegen Ferdig Ferdig
Erverv av areal Åmot Industriområde Ferdig Ferdig
Drøftingssak ulike bustadmodellar Ferdig Ferdig
Indeksregulering bygge og anleggskontrakter Ferdig Ferdig
Oppstartsvedtak ombygging fysioterapiavdeling Ferdig Ferdig
36/48 Omlegging av hovudleidning vatn- og avløp i Øvre Drotning 2 Startet Startet
Ny handsaming - Søknad om å vere pilotkommune - "Lys i gamle hus i Vinje" Ferdig Ferdig
Forskottering av tilskot for solcelleanlegg i landbruket - 154/1 Ferdig Ferdig
Vinje Bryggeri AS- Søknad om støtte i høve til nedstenging - tilleggsinformasjon Ferdig Ferdig
Raulandsfjell AS - Søknad om støtte i høve til Corona tiltak Ferdig Ferdig
Heimat Vinje AS - Søknad om støtte KDD runde 6 Ferdig Ferdig
Rauland Høgfjellshotel - ny handsaming av søknad om støtte KDD runde 6 Ferdig Ferdig
Haukelifjell Skisenter AS- Handsaming av resten av søknad om Coronastøtte Ferdig Ferdig
Smiso - søknad om midlar til drift for rekneskapsåret 2022 og samarbeidsavtale for perioden 2022-2025 Ferdig Ferdig
Klage på avslag - innbyggjartilskot Ferdig Ferdig
Oppstartsvedtak GS-veg Øyfjell Ferdig Ferdig
Vinje brann og beredskap - Budsjettauke Startet Startet
Ny vurdering - busetjing av flyktningar i 2022 Ferdig Ferdig
Mogane grendehus - søknad om tilskot Ferdig Ferdig
Telemark Husky Tour AS - Søknad om støtte Ferdig Ferdig
Rorge Grendelag- Søknad om støtte Ferdig Ferdig
Klage på avslag - innbyggjartilskot Ferdig Ferdig
Klage på avslag - innbyggjartilskot Ferdig Ferdig
Debatthefte 2022 - På samme lag Ferdig Ferdig
Samarbeid mellom Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Raulandsakademiet AS Ferdig Ferdig
Ljosløype Åmot- tilskot reperasjon etter storm haust 2021 Ferdig Ferdig
Rehabilitering av ledningsnett Åmot og Edland - oppstartsvedtak Startet Startet