Oppgaveoversikt: KPLU 2020

Oppgaver

Saksnr Sakstekst Vedtakets hovedpunkter Ref. Link Frist Status politisk Status administrativt Kommunedirektørens kommentar Saksbehandlers kommentar (vises kun hvis saksbehandler har tillatt ekstern visning)
009 Oppstart av verneprosess for 19 skogområder i Viken - uttalelse til oppstartsvarsel Omforent forslag til høringskommentar 20/01429 Ferdig Ferdig
008 00201101 - Kommuneplanens arealdel - behandling av innsigelser Rådmannens innstilling vedtatt 12/02017 Ferdig Ferdig
007 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2020-2030 Rådmannens innstilling vedtatt 18/00766 Ferdig Ferdig
006 Kommunal planstrategi for Nesbyen kommune 2020-2023 Omforent forslag vedtatt. Kommunal planstrateti 2020-2030 for Nesbyen kommune vedtas. 20/00348 Ferdig Ferdig
005 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2020-2030 - høring Rådmannens innstilling vedtatt 18/00766 Ferdig Ferdig
004 Kommunal planstrategi for Nesbyen kommune 2020-2023 Rådmannens innstilling vedtatt 20/00348 Ferdig Ferdig
003 002012, Kommunedelplan Nesbyen - dispensasjon fra plankrav og byggegrense langs vassdrag for bygging på 77/10, 12, Stasjonsvegen 63 - klagebehandling Saken utsettes. Innspill fra Høyre legges til grunn for utredning av muligheten for innvilgelse av første byggetrinn ved bruk av rammesøknad. Det forventes i tillegg at utbygger oversender planinitiativ til kommunen før neste ordinære møte i kommuneplanutvalget 19/00959 Ferdig Ferdig
002 00201201, Kommunedelplan Nesbyen - behandling av dispensasjon fra plankrav og byggegrense langs vassdrag for bygging på 77/10, 12, Stasjonsvegen 63 Forslag fra Nes bygdeliste vedtatt; Dispensasjon for byggetrinn 1, 16 leiligheter gis. Før ytterligere utbygging tillates, må det foreligge detaljreguleringsplan for hele området. 19/00959 Ferdig Ferdig
001 00201401, Kommunedelplan Natten og Tverrlie - dispensasjon for tilbygg på hytte på 56/201, Syningen - klagebehandling Forslag fra H vedtatt; rådmannens innstilling med tillegg 19/00368 Ferdig Ferdig