Oppgaveoversikt: Investeringer 2021

Oppgaver

Sakstekst Link Status politisk Status adm. Komm.dir. komm.
RF04 - Overføringsledning vann over Kjønnås Ferdig Startet
Veganlegg Kvitfjell øst mellomstasjon Startet Startet
Linåkertunet og ROS - Solskjerming Ferdig Ferdig
Linåkertunet og ROS - Automatiske døråpnere Ferdig Startet
Sikringstiltak kommunale veger Ferdig Ferdig
Mobile nødstrømsaggregat Ferdig Ferdig
Jernbaneundergang Ringebu Ferdig Startet
Boligtomter Ringebu Startet Ikke startet
Sør-Fåvang - Etablering felles avløpsløsning Ferdig Startet
Grunnerverv Næringsareal Frya og Fåvang Startet Startet
Gatebelysning Ferdig Startet
Den høye bro Ferdig Ferdig
Standardheving ringnett VA (2013) Ferdig Startet
Utbyggingsavtaler Kvitfjell Ferdig Startet
Trafikksikkerhetsplan - tiltak Ferdig Startet
Veger Ferdig Ferdig
Venabygsfjellet grunnvannsanlegg Ferdig Ikke startet
ENØK-tiltak Ferdig Startet
Parkering Linåkertunet Ferdig Startet
Garanti for kjøp av leiligheter i tettsteder Ferdig Ferdig
Prestegard driftsbygning - El-anlegg og keramikkovn Ferdig Ferdig
Barnehager - Sikkerhetsunderlag lekeapparater Ferdig Startet
Utbedring av brannstasjon og helsesenter Startet Startet
Offentlig toalett i sentrum Ferdig Startet
Raudhallen - utbedring tak Ferdig Ferdig
Hageskogen boliger - utbedring fukt, kjøkken, vinduer Ferdig Startet
Kaupanger - lydisolasjon kulturskole Ferdig Startet
Fåvang barnehage - tiltak temperatur gulv/rom Ferdig Startet
Rådhuset - rehabilitering og ombygging kantine Ferdig Ferdig
Kaupanger - Bygningsmessige arbeider Startet Startet
Servicebygg vaktmestere, renholdere og driftsoperatører Startet Ikke startet
Linåkertunet - Utbedring av tak Ferdig Startet
Nytt bofellesskap funksjonshemmede Hageskogen Ferdig Startet
Ringebu ungdomsskole - tak svømmehall, bygningsmessige arbeider Ferdig Ikke startet
Ringebu kirkegård, utvidelse Ferdig Ferdig
Ovn kjøkken Linåkertunet Ferdig Ferdig
Trygghetsalarmer Ferdig Startet
skole Ferdig Ferdig
Nye lokaler for backuplokasjon Ferdig Startet
Tankeplass Høgkleiva Ferdig Ferdig
Helse og omsorg - E-rom Ferdig Ferdig
IKT-investeringer Ferdig Ferdig